WIELKI CZWARTEK

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to dzień, w którym bardziej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie jak wiele zawdzięczamy kapłanom. Nasze myśli kierujemy w tym szczególnym dniu w stronę wszystkich kapłanów, a przede wszystkim do naszego księdza proboszcza.

„Dobrego kapłana poznaje się po tym, jak jest namaszczony jego lud. Namaszczenie olejkiem radości łatwo daje się rozpoznać. Na przykład, kiedy ludzie wychodząc ze Mszy, mają oblicze człowieka, który otrzymał dobrą wiadomość. Nasi wierni lubią słuchać, kiedy głosimy Ewangelię z namaszczeniem, kiedy dociera ona do ich codziennego życia, aż po krańce rzeczywistości, kiedy oświeca sytuacje graniczne, peryferie, na których lud wiernych najbardziej jest narażony na ataki tych, którzy chcą ich ograbić z wiary.” (Papież Franciszek)

Wszyscy Parafianie, składają Księdzu

życzenia czerpania mocy od Tego, który hojnie rozdaje łaskę gorliwości i zapału w kapłańskiej posłudze. 
Niech Dobry Pasterz, daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze kapłańskiej posługi.Dziś również modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś podobnie, jak Najwyższy Kapłan swym wielkim sercem podnosił, rozplątywał to, co powikłane i rodził nadzieję. Niech Twoje szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej  przyniesie wiele dobra, rodzi wiarę, nadzieję i miłość. Niech nie brakuje entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny, a Jezus Chrystus niech będzie Księże dla Ciebie zawsze Źródłem niewyczerpanych darów, abyś całym swym życiem świadczył o swej przynależności do Boga. 

Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kapłanów niech swą macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza potrzebne łaski.

                                                                                                                                                                         Szczęść Boże!