Uroczystość nadania imienia i sztandaru 2010

I będzie pięknym wspomnieniem
Ten jeden dzień października,
Gdy szkoła wita Patronów,

Gościnne drzwi swe odmyka.
Gdy młodzież z bijącym sercem czeka, A wiatr śpiew niesie z daleka”


( fragm.. scenariusza przedstawienia „Przedziwne spotkanie”)

 Józefów nad Wisłą – niewielka osada na prawym brzegu Wisły. A jednak to właśnie tutaj w dniu 19 października 2010 r. zawitało mnóstwo znakomitych gości: ksiądz arcybiskup Józef Życiński, Lubelski Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim p. Marek Sikora, władze powiatowe i lokalne, księża z sąsiednich parafii, dyrektorzy i poczty sztandarowe okolicznych szkół. Powód był nie byle jaki – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie n. Wisłą otrzymywał nowy sztandar, Przedszkole – Patrona w osobie Adama Mickiewicza,a Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące przyjęły imię Jana Pawła II.
     W kościele parafialnym pw. Bożego Ciała ksiądz arcybiskup metropolita lubelski przewodniczył uroczystej Mszy św. Wygłosił tu homilię i poświęcił sztandar ZSO. Na zakończenie nabożeństwa udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym w świątyni.
     Następnie, przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kraśnika, goście oraz gospodarze uroczystości – młodzież, rodzice i pracownicy szkoły, przeszli ulicami Józefowa do budynku ZSO, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tam odczytano akty nadania imion Przedszkolu, Gimnazjum i Liceum oraz przekazano sztandar na ręce dyrektora ZSO w Józefowie n. Wisłą p. Grzegorza Kapicy. Wówczas uczniowie pierwszych klas wszystkich szkół wchodzących w skład placówki złożyli uroczyste ślubowanie: 

„My uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących ślubujemy być wierni tradycji naszego kraju, szanować jego język i kulturę ojczystą,
Pracą, nauką i wychowaniem potwierdzimy, że jesteśmy pokoleniem patriotów,
Będziemy strzec honoru i dobrego imienia szkoły,
Dochowamy wierności sztandarowi szkoły.”

     Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości mogli obserwować niezwykłe spotkanie? księdza arcybiskupa Życińskiego z Janem Pawłem II, a także z pewnym sympatycznym Aniołem Stróżem. Bohaterowie wspominali życie Karola Wojtyły i wiedli interesującą dysputę na temat wartości moralnych zawartych w poezji Adama Mickiewicza. Młodzi aktorzy, wcielając się w role tak wyjątkowych postaci, stanęli na wysokości zadania i wzbudzili wśród zgromadzonych ogromny aplauz. To oryginalne, jedyne w swoim rodzaju przedstawienie pt. „Przedziwne spotkanie” zostało przygotowane pod kierunkiem księdza proboszcza Dariusza Nowomiejskiego- nauczyciela religii w ZSO i gospodarza parafii w Józefowie n. Wisłą.Zwieńczeniem świętowania było uroczyste poświęcenie tablic pamiątkowychw Kąciku Patrona i wpisy zaproszonych gości do Księgi Pamiątkowej.
     Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie n. Wisłą od dawna i z pełnym zaangażowaniem przygotowywali się do tej niecodziennej uroczystości. Świadczy o tym wyjątkowy wystrój szkoły. Powstałe podczas licznych warsztatów uczniowskie prace, inspirowane wiedzą na temat Patronów, zdobią szkolne gabloty po dziś dzień, a wydany na okoliczność świętowania folder „Poznając przeszłość, budujemy przyszłość” niech będzie miłą pamiątką dla wszystkich, komu bliska jest józefowska szkoła.