SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2017

Bierzmowanie to jeden z Siedmiu Sakramentów Świętych.Św. Tomasz mówił, że jest to sakrament, który uświęca dojrzałość życia chrześcijańskiego – niejako uzupełnia sam chrzest (S. Th. III, 9. 72 a. I ad I). Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie.31 maja 2017 roku z rąk Arcybiskupa Stanisława Wielgusa, młodzież  z naszej parafii i zaprzyjaźnionej parafii Rybitwy przyjęła Sakrament Bierzmowania. Ksiądz Biskup został powitany przez rodziców oraz księdza Proboszcza Stanisława Stępnia.Młodzież czynnie włączyła się w oprawę liturgiczną.

Duchu Święty,
przez nas niepojęty!
Napełnij serca miłością,
bądź w sercu stałym gościem.
Ześlij na nas dary,
i dodawaj wiary.
Każdego dnia pamiętaj,
w dzień powszedni i też w święta,
naznaczeni bierzmowaniem,
trwamy w wierze z czcią i poszanowaniem.
Dlatego dodawaj otuchy
Ojca Niebieskiego Dobry Duchu,
abyśmy wytrwali do końca świata,
i bliźniego kochali jak brata.

Ks.Biskup poświęcił pamiątkowe krzyże. Na zakończenie ksiądz Proboszcz Andrzej Walencik oraz młodzież wyrazili podziękowania skierowane do ks.Biskupa. Młodzież dziękowała wszystkim tym, którzy doprowadzili ich do tej uroczystości. Oprócz wymienionych kapłanów w uroczystości udział wzięli księża z naszego dekanatu.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie młodzieży oraz samej uroczystości serdeczne Bóg zapłać!