Powitanie księdza proboszcza Andrzeja

Czcigodny Księże Proboszczu,

witamy Cię serdecznie w imieniu wspólnoty parafialnej w tej małej nadwiślańskiej parafii i powierzany się Twojej pasterskiej pieczy. Ufamy,że będziesz gorliwie budował Bożą świątynię z żywych kamieni jakimi jesteśmy i należycie troszczył się o dobra materialne naszej parafii. Czuj się w niej gospodarzem mając na uwadze , że najpiękniejszym darem jest winnica życia , w której możemy pracować na co dzień służąc Bogu i ludziom, a pojawiające się przeszkody niech będą pokonywane łagodnością Twojego serca.

Księże Kanoniku Andrzeju –  życzymy Ci na tej nowej drodze kapłanskiego posługiwania-Bożego błogosławienstwa we wszystkich Twoich poczynaniach a nasz patron parafii sw. Antoni niech obejmie Cię swoja opieką.My zapewniamy Cię, ze będziemy modlić się w Twojej intencji.Możesz liczyć na nasze wsparcie i życzymy Ci zdrowia oraz byś dobrze czuł się w naszej parafialnej społeczności, a zadania , które zostały Ci powierzone wykonał  jak najlepiej.

Ten symboliczny bochen chleba wręczmy Ci , jako gospodarzowi tej parafialnej rodziny i niech on będzie wyrazem naszego trwania z Tobą w wierze i łączności z Panem Bogiem. Szczęść Boże.