PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW 2013

WIEM, KOMU UWIERZYŁEM

          to było hasło 29. pielgrzymki maturzystów lubelskich na Jasną Górę, w której uczestniczyli uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Józefowie nad Wisłą.

          „Jasna Góra na duchowej mapie Polski jest miejscem niezwykłym .”Tu zawsze byliśmy wolni”, mawiał bł. Jan Paweł II .Tu zawsze jesteśmy kochani, akceptowani, otoczeni życzliwością. Nawet gdybyśmy się czuli osamotnieni i opuszczeni przez ludzi, zawsze ogarnia nas obecność miłującego Boga. Zawsze możemy liczyć na wstawiennictwo Matki Chrystus, która nas zna i idzie ze swoimi dziećmi w pielgrzymce wiary.

           Świadomość miłującej obecności Boga jest szczególnie ważne teraz, kiedy kończy się pewien etap w Waszym życiu i rozpoczyna nowy, kiedy podejmujecie decyzje dotyczące przyszłości, wybieracie drogę Waszego życia, studiów, pracy, powołania.” Słowa te do pielgrzymującej młodzieży skierował Arcybiskup Stanisław Budzik w liście znajdującym się w książeczce dla pielgrzymujących.

          Wraz z młodzieżą u stóp Jasnogórskiej Pani modliła się pani dyrektor Joanna Suchowolak, wychowawczyni pani Grażyna Szymczyk, katecheci , nauczyciele  i rodzice.

Błogosławieństwa na czas pielgrzymowania udzielił ksiądz proboszcz Andrzej Walencik.

Józefów nad Wisła, 19.10.2013 r.