Ogłoszenie 4

31.07.2020r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, ul. Powstańców 10, 24-340 Józefów nad Wisłą informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla pobernardyńskiego zespołu klasztornego wraz z budynkiem kościoła dotyczącej projektu: „Termomodernizacja pobernardyńskiego zespołu klasztornego – parafia pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Robert Bijas, ul. Partyzantów 5A, 22-470 Zwierzyniec.

Ogłoszenie

22.07.2020r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, ul. Powstańców 10, 24-340 Józefów nad Wisłą, ogłasza konkurs na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla pobernardyńskiego zespołu klasztornego wraz z budynkiem kościoła dotyczących projektu: „Termomodernizacja pobernardyńskiego zespołu klasztornego – parafia pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w  Warszawie w  ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne.

Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 

Załączniki :