Ogłoszenie 3 – ekspertyza techniczna – Ponowna

20.05.2019r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą, ul. Powstańców 10,

24-340 Józefów nad Wisłą, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku domu parafialnego Parafii pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja pobernardyńskiego zespołu klasztornego – parafia pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą”

złożył następujący wykonawca:
PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

08.05.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, ul. Powstańców 10, 24-340 Józefów nad Wisłą zaprasza do złożenia ofert na wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku  domu parafialnego Parafii pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą w związku z planowaną realizacją projektu pod tytułem: „Termomodernizacja pobernardyńskiego zespołu klasztornego – parafia pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).