Ogłoszenia duszpasterskie

 na  VI Niedzielę Wielkiego Postu
     05.04.2020 r.- 12.04.2020 r.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.(Flp 2, 8-9)

Bóg każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”. Warto z takim nastawieniem, do którego zachęca Izajasz, podejść do lektury tekstów Niedzieli Palmowej. Słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. W ten sposób podążać za Jezusem, by móc przeżyć Jego Ewangelię taką, jaką dzisiaj objawia. Po prostu być z Panem w Jego drodze.O. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2008, s. 168

 • Zapraszam na Msze Święte: niedziela godz.9.15,11.30,17.00; w dzień powszedni godz. 18.00.
 • W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.Msza Św. o godz. 18.00

  WIELKI PIĄTEK – pamiątka Męki i Śmierci Chrystusa.

  Liturgia zaprasza do rozważania Męki Pana Jezusa i adoracji Krzyża. W tym dniu obowiązuje post ścisły co do jakości (od potraw mięsnych) i co do ilości (jeden posiłek do syta i dwa lekkie).

  O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do Grobu.

  Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 21.00. 

  WIELKA SOBOTA

  W tym roku „święcenie pokarmów na stół wielkanocny” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem wielkanocnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna osoba dorosła.

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  [Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350]

  Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

  Wszyscy odpowiadają:
  Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

  Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

  1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

  Albo:

  Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
  Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

  Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

  Módlmy się.
  Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

  Wszyscy: Amen.

  *   *   *

  Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
  Uczniowie poznali Pana. Alleluja

  Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

  Módlmy się.
  Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

  Wszyscy: Amen.

  Zachęcam i zapraszamy do adoracji Pana Jezusa w grobie.

  Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. .00.

  Zgodnie z tradycją w tym dniu zaleca się zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

  Msze św. o godz. 6.00, 9.15, 11.30. UWAGA! Nie będzie Mszy Św. o godz. 17.00

   PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

  Msze św. o godz.  9.15,i 11.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 17.00.

 • W związku ze stanem epidemii w Polsce, który ogranicza liczbę uczestników zgromadzeń do 5 osób, (dotyczy to oprócz Mszy Świętych także pogrzebów i ślubów) jak również  do udzielonej przez Arcybiskupa Stanisława Budzika dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej / szczegóły czytaj:strona główna/mając na uwadze dobro wspólne, proszę Was, Drodzy Parafianie, o pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej niech mają rodziny, które zamówiły intencje mszalne.Mamy możliwość korzystania  ze Mszy Św. transmitowanych w telewizji,radiu i internecie.Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.
 • Odwiedziny chorych tylko w uzasadnionych przypadkach np. z sakramentem namaszczenia chorych.Uzgodnić wizytę można pod numerem telefonu 661 990 176.
 • Zapraszam do składania intencji za wstawiennictwem św. Antoniego, naszego patrona. Msza św.  12 kwietnia o godz. 11.30./szczegóły strona główna/
 • Ofiary na kwiaty do grobu pańskiego można wpłacać na konto parafialne, do zachrystii a także w aptece na Placu Wolności.
 • Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej.
 • Dziękuję za sprzątanie świątyni. Zapraszam do sprzątania w tym tygodniu mieszkańców Kolczyna . Uwaga! Bardzo proszę  przekazywać informacje do księdza proboszcza, czy wyznaczone osoby przyjdą sprzątać.
Życzę błogosławionego tygodnia i polecam wszystkich opiece naszego patrona św.Antoniego.