Ogłoszenia duszpasterskie

 na  XXVIII Niedzielę zwykłą
     13.10.2019 r.-20.10.2019 r.
Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.Aklamacja (Hbr 4, 12)

Syryjczyk Naaman i dziesięciu trędowatych na pograniczu Samarii i Galilei, wszyscy oni zostali uwolnieni od swojej choroby, która czyniła ich nieczystymi w oczach ludzi. Trąd, którym byli zarażeni, dotknął nie tylko ich ciał, lecz także dusz. Człowiek jest całością, dlatego współcierpi w nim wszystko. Trąd duszy to grzech niewiary w to, że Bóg kocha, że może oczyścić. To przekonanie, że moje grzechy nie zostaną zapomniane. To danie wiary podszeptom złego, który zapewnia: Niechybnie umrzesz z powodu swej nieczystości. Jezus mówi co innego: „Twoja wiara cię ocaliła”. Uwierz, zaufaj, powierz się, aby wzrosło w tobie przekonanie, że jestem Bogiem, który nie zachowuje pamięci o grzechach i dochowuje wierności.

Małgorzata Konarska, „Oremus” październik 2007, s. 61

  • Zapraszam na Msze Święte: niedziela godz.9.15,11.30,17.00; w dzień powszedni godz. 17.00.Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem: „„Ochrzczeni i posłani”
  • Obchody liturgiczne Kościoła:we wtorek wspomnienie Jana PawłaII, papieża i wielkiego misjonarza
  • Rozpoczeliśmy miesiąc modlitwy różańcowej. O tę modlitwę prosiła nas sama Matka Najświętsza w objawieniach w różnych miejscach na ziemi. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.30.
  • Zbliża się listopad, czas pamięci o naszych zmarłych. Zmarli nie mogą sobie sami pomóc, stąd też oczekują naszego wstawiennictwa u Boga. Jedną z form modlitewnych są wypominki, a także Msze św. zamawiane w intencjach zmarłych. Radni roznoszą kartki na wypominki. Proszę o czytelne ich wypełnienie i złożenie w kancelarii parafialnej
  • Zapraszam do składania intencji za wstawiennictwem św. Antoniego, naszego patrona. Msza św.  10 listopada o godz. 11.30./szczegóły strona główna/
  • W salce katechetycznej można wypożyczać literaturę religijną po Mszy świętej w niedzielę, wtorek i piątek.
  • Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym”: o tym, jak ks. Jerzy Popiełuszko przeszkadzał złu za życia i jak jeszcze bardziej przeszkadza po śmierci- więcej na ten temat w artykule Franciszka Kucharczaka: „Ofiara ruszyła lawinę”. O świętych rodzicach świętego papieża Jana Pawła II, więcej na ten temat w artykule Barbary Gruszki-Zych: „Święta rodzina”. Jak chronić dzieci przez zgubnym wpływem pornografii, więcej na ten temat w artykule Macieja Kalbarczyka: „Na wyciągnięcie ręki”.  Od następnej niedzieli cena Gościa Niedzielnego zostanie podniesiona do 6 zł.. W „Niedzieli” – Jak prymas Wyszyński papieża wybierał.
  • Dziękuję za sprzątanie świątyni. Zapraszam do sprzątania w tym tygodniu mieszkańców Józefowa nad Wisłą,Plac Wolności od Państwa Borkowskich do Pani U.Suchowolak. Uwaga! Bardzo proszę  przekazywać informacje do księdza proboszcza, czy wyznaczone osoby przyjdą sprzątać.
Życzę błogosławionego tygodnia i polecam wszystkich opiece naszego patrona św.Antoniego.