Ogłoszenia duszpasterskie

 na I Niedzielę Wielkiego Postu
     18.02.2018 r.- 25.02.2018 r.
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(Mt 4, 4b)

Jezus udając się na pustynię, by odbyć czterdziestodniowy post, prowadzony był przez Ducha Świętego. Mógł się oprzeć każdej pokusie szatańskiej, bo miał poczucie synowskiej więzi z Ojcem, której nie zdołał naruszyć zły duch. Nasza wielkopostna pokuta swoje motywy znajduje w wierze i w miłości do Boga. Nie może być pustym gestem ani czynnością niewolniczą, wymuszoną zewnętrznymi okolicznościami, choćby nawet świętymi. Przez chrzest, który nas wybawił z potopu grzechu, staliśmy się przybranymi dziećmi Boga, kierowanymi przez Ducha Bożego, i dlatego autentyczne chrześcijańskie nawrócenie dokonuje się w wolności i radości.

O. Piotr Stasiński OFMCap, „Oremus” Wielki Post i Triduum Paschalne 2006, s. 24

  •  Zapraszam na niedzielne Msze św. o godz. 9.15, 11.30 i 17.00.
  • Rozpoczeliśmy  Okres Wielkiego Postu, który służy przygotowaniu do obchodów Świąt Wielkiej Nocy. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego czasem pokuty jest Wielki Post i każdy piątek w ciągu roku. W nadchodzącym czasie pokutę czynimy przez : post zwłaszcza w piątki, modlitwę i jałmużnę czyli czyny miłosierdzia wobec potrzebujących. Przeżyjmy ten czas w skupieniu, wyciszeniu, abyśmy z większą radością oczekiwali Wielkanoc. Pomocą w dobrym przeżyciu Wielkiego Postu są: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
  • Zapraszam na Drogę Krzyżową w piątki o godz. 16.30 a na Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30.W Wielkim Poście istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali oraz za odmówienie modlitwy w piątek po przyjęciu Komunii św. przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego.
  • Zapraszam do składania intencji za wstawiennictwem św. Antoniego, naszego patrona. Msza św.  11 marca o godz. 11.30./szczegóły strona główna/
  • Kwiaty przy Bożym Grobie i w Ciemnicy są wyrazem naszej wdzięczności za łaskę odkupienia. Prosimy o składanie ofiar na ten cel u Radnych lub w zachrystii. Bóg zapłać.
  • W czasie Wielkiego Postu można przyjść z pomocą ludziom potrzebującym składając ofiary do skarbony „Jałmużna wielkopostna”, którego celem jest wsparcie ludzi biednych, zepchniętych na margines społeczny, ofiar przemocy oraz pozbawionych nadziei.
  • W salce katechetycznej można wypożyczać literaturę religijną po Mszy świętej w niedzielę, wtorek i piątek.
  • Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej.W „Gościu Niedzielnym” Wielki Post z ojcem Pio. Pierwsza odsłona cyklu wielkopostnego poświęcona spowiedzi. W „Małym Gościu” obrazek ze św. ojcem Pio oraz jego radami – jak dobrze się spowiadać. W „Niedzieli” – Dziecko na celowniku – o niemieckich procedurach odbierania dzieci z polskich rodzin.
  • Dziękuję za sprzątanie świątyni. Zapraszam rodziny z Łopoczna w dalszej kolejności. Uwaga! Bardzo proszę do czwartku przekazywać informacje do księdza proboszcza, czy wyznaczone osoby przyjdą sprzątać.
Życzę błogosławionego tygodnia i polecam wszystkich opiece naszego patrona św.Antoniego.