ODPUST ku czci Św.ANTONIEGO

Święty Antoni Padewski,

Obywatelu niebieski!

Niech się chwała Twoja święci,

W miłościwej miej nas chęci,

Niech się święcą cuda Twoje,

Niech się miną mych trosk roje,

Niech po stratach się ukoję,Niech powróci zdrowie moje.