Legion Maryi

Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?”(Przp.6,11)

„A Dziewicy było na imię Maryja”(Łk..1,27)

Legion Maryi! Co za znakomita nazwa”(Pius XI)

 

Przy naszej parafii działa prężnie grupa modlitewna Legion Maryi- oto kilka informacji na jej temat.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgodą kościoła związali się w grupę bojową, pod przemożnym przewodnictwem Maryi Niepokalanej , Wszechpośredniczki wszelkich łaski , by wspierać nieustannie Kościół w walce przeciw światu i jego ciemnym mocom. Legioniści ufają ,że przez swoją wierność, cnotę i męstwo okażą  się godni swej potężnej niebieskiej Królowej. Legion Maryi jest uformowany jako armia. Jego wzorem jest armia starożytnego Rzymu, od której właśnie wzięto nazwę i podział organizacyjny. Jednakże Legion, jako armia oraz jego broń nie są z tego świata. Ta armia dziś tak potężna, ma bardzo skromny początek. Nie była wymyśloną organizacją, lecz powstała jakby samorzutnie. Ustalono wieczór i zebrała się mała grupka ludzi , która nawet nie przeczuwała , jakie zamiary żywi wobec niej Bóg w swej opatrzności. Zewnętrznie to zebranie wyglądało tak, jak dziś na całym świecie wyglądają zebrania Legionu Maryi.

Stół nakryty białym obrusem, na centralnym miejscu postawiono figurkę Niepokalanej, dwa wazoniki kwiatów i dwie płonące świece.. Zebrani uklękli, nabożnie pochylili swe czoła, wezwali pomocy Ducha Świętego i wówczas zaczeli przesuwać w palcach rąk paciorki różańca, odmawiając tę najprostsza, ze wszystkich modlitwę. Po skończeniu modlitwy zaczeli rozważać, w jaki sposób mogą się jak najbardziej Bogu podobać i co należy czynić, by On był w świecie kochany . Z tych dyskusji zrodził się Legion Maryi.

Pierwsze to zebranie zorganizował Frank Dufa i miało ono miejsce w Myra-House.Francis Street, Dublin,Irlandia dnia 7 września 1921 r. o godz. 8  wieczorem , w przeddzień święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Legion Maryi przy naszej parafii za zgodą księdza Grzegorza Franaszka założyli legioniści z Opola Lubelskiego z siostra Zofią Śledzik na czele w 1996 r. Pierwsze przyrzeczenie złożyliśmy na ręce księdza Stanisława Zająca opiekuna Legionu Maryi  w Archidiecezji Lubelskiej dnia 3 listopada 1996 r. Obecnie Legionem Maryi opiekuje się ksiądz Józef Sarwyński a kierownikiem duchowym naszego prezydium jest ksiądz Andrzej Walencik. Nasze prezydium nosi nazwę „Matki Bożej Dobrej Rady” a obecnie prezydentem jest siostra Bożena Więcławska. Legion Maryi liczy 10 członków czynnych, 6 wspierających i 12 wspomagających. Spotykamy się na cotygodniowych zebraniach we wtorki po wieczornej Mszy Świętej/ o godz. 1700/ Grupa wspierająca  ma spotkania w każdą ostatnia niedzielę miesiąca po Mszy Św. O godz.. 11 30. Grupa wspomagająca jak sama nazwa skazuje wspomaga nas swoimi modlitwami. Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków poprzez modlitwę i czynna współpraca w dziele Maryi i kościoła pod przewodnictwem kapłańskim. Nieustannie pracujemy nad własną formacją religijną poprzez studium podręcznika, indywidualne czytanie czasopism i książek o tematyce religijnej  i wzajemne dzielenie się świadectwami. Bierzemy udział w pielgrzymkach do Częstochowy, Wąwolnicy , Kielc i innych Sanktuariów. Należymy do różnych grup modlitewnych w naszej parafii takich jak :

– apostolat Margerytka

– apostolat Złota Róża

– Betańskiej Misji wspierania kapłanów, które modlą się za kapłanów i o liczne , święte

   powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

– modlimy się też o obronę życia dziecka poczętego

– należymy też do:  Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, Rycerstwa Niepokalanej, matki szkaplerznej, Wspólnoty Najdroższej Krwi Chrystusa oraz do Kółek Różańcowych.

Naszą pracą jest apostolat do osób starszych, chorych, samotnych oraz potrzebujących pomocy. Wykonujemy różne prace przy kościele na prośbę ks. Proboszcza. Prowadzimy modlitwy przed każda Mszą Św. W dni świąteczne oraz w niedziele, adoracje pierwszo-piątkowe i modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca a także Drogi krzyżowe, nowenny i czuwania. Modlimy się  za Ojczyznę, nasze rodziny , za całą wspólnotę parafialna oraz za zmarłych. Mamy tez swoje święta: Acies, Kongres, Dni Skupieni odbywające się w Opolu lubelskim, które gromadzą wszystkie prezydia naszej kurii.

Acies- to największe święto legionowe, jest organizowane corocznie na przełomie marca i kwietnia, gdzie odnawiamy przynależności do Maryi naszej Matki. Wypowiadamy wtedy słowa: ”Jestem  całkowicie twój, moja Królowo i moja Matko i wszystko co posiadam jest Twoje” i staramy się żyć tymi słowami  na co dzień. Uroczyście obchodzimy  także święto naszej patronki „Matki Bożej Dobrej Rady” dnia 26 kwietnia oraz rocznicę powstania naszego prezydium , a także święta naszych patronów. Za każdego z legionistów  odprawiana jest Msza Święta a potem spotykamy się przy ciastku i herbatce.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do przynależności na członków czynnych i wspierających /okres próbny trwa 3 miesiące/.Jeśli chcesz się więcej modlić, jeśli chcesz pomóc parafii, jeśli kochasz Maryje i pana Boga ,jeżeli masz kłopoty , z którymi nie możesz sobie poradzić, przyjdź do nas, do Legionu Maryi. Maryja rozwiąże wszystkie twoje problemy, jeśli tylko oddasz Jej swoje serce, a my będziemy cię wspierać modlitwą.

Zaproszenie

„Staracie się służyć każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi.”

                                                                                                                   Jan Paweł I

Modlitwa i działanie

Ÿ       Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej, wspierają nieustannie wszelkie działania Kościoła na polu ewangelizacyjnym

Ÿ       Legion Maryi jest obecny prawie we wszystkich krajach świata. Liczy trzy miliony członków aktywnych i kilkanaście milionów pomocniczych, wspierających modlitwa działalność apostolska legionistów

Ÿ       Legion Maryi opiera swa działalność na zawierzeniu Maryi, naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości. Legioniści głęboko wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia, nie ma granic , dlatego za Jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie

Ÿ       Nazwa Legion wskazuje gotowość jej członków do walki ze złem i stałą dyspozycyjność w służbie Kościołowi.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania Legionu Maryi

„Dla wszystkich stanów życia świeckiego doskonałym przykładem życia duchowego i apostolskiego jest Błogosławiona Dziewica Maryja, Królowa Apostołów, która prowadząc życie na ziemi, wypełnione codzienna troską o rodzinę i prace, była zawsze wewnętrznie złączona ze Synem, w sposób całkowity i jedyny, współpracując w dziele Zbawiciela …”

                                      Sobór Watykański II, Dekret o Apostolstwie Świeckich

Ÿ       Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie  chrześcijańskie ,który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do legionu.

Ÿ       Członkowie aktywni- podejmują osobistą formacje na cotygodniowych spotkaniach ,jak również angażują się w prace apostolskie.

Ÿ       Członkowie pomocniczy- wspomagają członków aktywnych w ich dziele apostolskim poprzez odmawianie modlitw legionowych i jednej części różańca świętego. Mogą także korzystać z comiesięcznych spotkań formacyjnych.

Legion Maryi

Powołanie do apostolstwa Legion Maryi realizuje przez odwiedzanie osób chorych i samotnych , nauczanie prawd wiary i przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i dorosłych, opiekę  religijną nad rodzinami zaniedbanymi duchowo, propagowanie  prasy katolickiej , pomoc w organizowaniu duszpasterstwa parafialnego.

 

Zapraszamy na spotkania