NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

„Zmartwychwstałem i wciąż jestem z wami”, czytamy w prastarej antyfonie na wejście podczas celebracji mszy św. wielkanocnej. Największe cierpienie człowieka, samotność, została definitywnie przezwyciężona. Żaden chrześcijanin nie może mówić, że jest sam. Oczywiście, może czuć się czasem samotny, ale wie, że to odczucie jest zwodnicze, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Chrześcijanin nie chce żyć swoimi uczuciami, ale rzeczywistością. A rzeczywistość jest taka, że Chrystus jest z nami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20).

„Jezus rzekł do niej: MARIO

A ona obróciwszy się powiedziała do Niego

                 po hebrajsku : RABBUNI to znaczy Nauczycielu”(J 20,16)

W misterium Paschy Jezus Chrystus otworzył

nam drogę do nowego życia,

wyswobodził do wolności dzieci Bożych.

Życzymy sobie wzajemnie, aby wydarzenia Wielkanocy

otworzyły nas na łaski wysłużone nam przez Zbawiciela.

 

Niech Maryja towarzyszy naszej wędrówce

w wierze za Jezusem aż na Kalwarię,

a potem pomoże odnaleźć

Zmartwychwstałego wśród żyjących.

Niech radość, pokój i miłość gości w naszych sercach.

                                    Wszystkim Parafianom, Gościom niech Pan ześle obfitości łask!

                                                                                                         ks.Andrzej