Modlitwa do Jezusa

Modlitwa do Jezusa

„Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Boga. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy.

Proszę, przebacz mi moje grzechy

 i obdaruj mnie życiem wiecznym. Zapraszam Cię do mojego życia  

i serca, bądź mym Panem i Zbawicielem.  

Chcę Ci zawsze służyć”.