Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej wg Jana Pawła II

I. Matko Odkupiciela

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego…
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.

Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko Chrystusowa i Matko Kościoła – Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła – Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi – dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów – dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia – dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia – dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka – walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce
– Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 II. Okaż, że jesteś Matką
– Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa
– Okaż, że jesteś Matką.

– Matko miłości doskonałej
– Okaż, że jesteś Matką.

– Matko Nadziei i pokoju
– Okaż, że jesteś Matką.

– Święta Matko Odkupiciela
– Okaż, że jesteś Matką.

– Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie
– Okaż, że jesteś Matką.

– Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna
– Okaż, że jesteś Matką.

– Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej
– Okaż, że jesteś Matką.

 III. Bądź nam towarzyszką drogi
Matko nadziei:

– bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku
– Bądź nam towarzyszką drogi.

– bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras
– Bądź nam towarzyszką drogi.

– bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku
– Bądź nam towarzyszką drogi.

– bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej
– Bądź nam towarzyszką drogi.

– bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą
– Bądź nam towarzyszką drogi.

– bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość
– Bądź nam towarzyszką drogi.

– bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód – nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni
– Bądź nam towarzyszką drogi.

– potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką
– Bądź nam towarzyszką drogi.

IV. Okaż, że jesteś Matką
Matko ubogich:

– tego, który umiera z głodu
– Okaż, że jesteś Matką.

– tego, który jest śmiertelnie chory
– Okaż, że jesteś Matką.

– tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość
– Okaż, że jesteś Matką.

– tego, kto nie znajduje pracy
– Okaż, że jesteś Matką.

– tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić
– Okaż, że jesteś Matką.

– tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany
– Okaż, że jesteś Matką.

– tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia
– Okaż, że jesteś Matką.

– tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód
– Okaż, że jesteś Matką.

V. Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze
– niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją
– Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

– niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda
– Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

– niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek
– Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

– niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim
– Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

 VI Czuwaj Maryjo
– na czekającej nas jeszcze drodze
– Czuwaj Maryjo.

– nad ludźmi
– Czuwaj Maryjo.

– nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny
– Czuwaj Maryjo.

– nad odpowiedzialnymi za losy państw
– Czuwaj Maryjo.

– nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości
– Czuwaj Maryjo.

– nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata
– Czuwaj Maryjo.

– na drodze nowej ewangelizacji Europy
– Czuwaj Maryjo.

– nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła
– Czuwaj Maryjo.

 VII Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością
– w kolegialnej jedności z pasterzami
– Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

– w komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie
– Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

– odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego
– Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

 VIII Wspomóż nas Maryjo
– postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka
– Wspomóż nas Maryjo.

– niechaj nie ciąży nam zmęczenie
– Wspomóż nas Maryjo.

– niech trud nie opóźnia naszych kroków
– Wspomóż nas Maryjo.

– przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca
– Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna. Amen