I KOMUNIA ŚWIĘTA 27.05.2018

Cieszy się Jezus Chrystus,
Cieszy się Matka Święta,
Bo dziś do rodziny Bożej
Zostajesz w końcu przyjęta.
Przyjmiesz Jezusa,
Krew i ciało w postaci
Opłatka białego
I od tej chwili będziesz
Wybranym dzieckiem Jego.