BOŻE CIAŁO 2016

Chleba naszego daj nam codziennie
Tak przykazałeś modlić się nam Chryste
Do Ojca Twego w Trójcy Jedynego
O pokarm dla nas na życie wieczyste

Idąc w procesji do czterech ołtarzy
Jak w cztery strony świata podróżując
Nie dbamy o to co się nam przydarzy
Hosanna Tobie Boże wyśpiewując

Chleba naszego powszedniego Panie
Niech nie zabraknie nam i wszystkim wrogom
Bo skoro jesteś naszym zmartwychwstaniem
Cóż nam wrogowie złego zrobić mogą

Bądź pozdrowione przeto Boże Ciało
W dymie kadzideł i pszenicznym kłosie
W złotej monstrancji w którejś zamieszkało
I w naszym ludzkim niezbadanym losie.

Dzisiaj przeżywamy jeden z najbardziej podniosłych dni w ciągu roku, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba. Pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi .I jak się Jego dzieciom powodzi”. Tak śpiewa dziś cały świat katolicki podczas procesji, czcząc Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a szczególnie czci go nasza parafia, która jest pod wezwaniem „Bożego Ciała”.  

Dziś Chrystus  opuszcza świątynie i wędruje z nami ulicami, na których zwykle tętni codzienne życie. Idzie tam, gdzie my chodzimy, aby żyć tam, gdzie my żyjemy. Drogi, którymi codziennie przesuwają się ludzie i samochody, w tym wyjątkowym dniu stają się miejscem publicznego wyznania wiary i uwielbienia Boga. Procesja  przypomina nam, że istnieje coś więcej niż sprawy doczesne. Że Bóg rzeczywiście jest obecny w świecie. Że w naszej wędrówce przez życie nie jesteśmy sami, ponieważ Chrystus wkroczył na nasze drogi i uczynił je swoimi drogami. Dziś każdy może spotkać „Jezusa, który przechodzi”. Procesję Bożego Ciała  prowadzi krzyż, ale centralnym miejscem tej procesji jest Najświętszy Sakrament, Jezus Chrystus – dlatego dzieci sypią kwiaty, ministranci dzwonią dzwonkami, niesiemy chorągwie, baldachim… dzieją się rzeczy wielkie…

Miłym akcentem uroczystości była rocznica pierwszej komunii i część artystyczna z okazji Dnia Mamy.Dzieci i młodzież pod kierunkiem pani katechetki Joanny Błaszczykowskiej przygotowała piękne i wzruszajęce wiersze,pieśni,życzenia.