Wielki Piątek 2016

„MIŁOŚCI BEZ KRZYŻA NIE ZNAJDZIECIE,A KRZYŻA BEZ MIŁOŚCI NIE UNIESIECIE.”

                                                                             Św. JAN PAWEŁ II

Wielki Piątek, to celebracja zbawczej śmierci Chrystusa. W tym to dniu Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. (1 Kor 5, 7)W liturgii Kościół rozważa mękę swojego Pana, modli się o zbawienie całego świata, adoruje krzyż i wspomina swoje narodziny z przebitego boku Zbawiciela (por. J 19, 34).Liturgia Wielkiego Piątku w swym obecnym kształcie według „Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich” składa się z czterech zasadniczych części: liturgia słowa, adoracja Krzyża, Komunia Święta i procesja do Grobu Pańskiego.