Wielki Czwartek 2018

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami, podczas której został ustanowiony sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.
Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam.
                                  Ks.J.Twardowski
Księże Andrzeju,wszyscy Parafianie,
składają Księdzu życzenia ,czerpania mocy od Jezusa. 
Niech Dobry Pasterz, daje ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze kapłańskiej posługi.
Niech nie brakuje księdzu entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny, a Jezus Chrystus niech będzie  zawsze Źródłem niewyczerpanych darów, aby całym swym życiem mógł ksiądz świadczyć o swej przynależności do Boga. 
Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kapłanów niech swą macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza potrzebne łaski. 
Szczęść Boże !