Wielki Czwartek 2015

„Pan powiedział pójdź za mną

A Tyś odpowiedział – Tak

Pan powiedział paś owieczki moje

A Tyś powiedział – Tak

Pan powiedział nieś ze mną Krzyż

A Tyś powiedział – Tak

To Twoja droga

 

Droga niesienia Dobrej Nowiny

Tym, co Jej nie znają

To jest Twoja Droga

Droga Prawdy i Miłości

Więc idź nadal tą Drogą

Nie zatrzymuj się, – choć czasami jest ciężko.

Choć czasami droga usłana jest cierniami.”

 

 Wszystkim Księżom pracującym w  naszej parafii, a w szczególności obecnemu proboszczowi

ks. Andrzejowi Walencikowi składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Kapłana, dużo zdrowia,

szczęścia i błogosławieństwa Bożego.

                                                                                                         PARAFIANIE

W Wielki Czwartek we wszystkich kościołach katedralnych ma miejsce uroczysta Msza Krzyżma sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego wraz z prezbiterami. Podczas tej Mszy  poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W trakcie Mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

 W kościołach parafialnych odbywa się natomiast tylko jedna uroczysta Msza św. sprawowana wieczorem – Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. W jej trakcie podczas śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd „Mandatum”, obmycie nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień obecny i następny. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a „Wieczna lampka” zgaszona.