WIELKA SOBOTA

 

"Przyjdź z pokłonem ludu Boży,

 przyjdź ze śpiewem, ludu święty,  

sław Jezusa swego Zbawcę,

 wspaniałego Króla Chwały."

 

 

Wielka Sobota jest potrzebna, ponieważ bez niej nie można dobrze pojąć tego, co się wydarzyło w Wielki Piątek. Bez niej nie sposób właściwie przeżyć tego, co się wydarzyło „trzeciego dnia”. Ten „dzień wyciszenia”, „dzień żałoby”, jest dniem cierpliwości, dniem umacniania wiary.

 

Wielka Sobota to czas najintymniejszej w dziejach świata rozmowy Boga z grzesznikami. W tej rozmowie dominuje w nas pokorny ton: świadomość własnej bezsilności, w którą wszedł Syn Boga – umierając na krzyżu, zasypiając snem śmierci i nawiedzając Otchłań, dotąd pogrążoną w bezmiernym osamotnieniu.

o. Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” Wielki Post 2009, s.