WIELKA SOBOTA 2024

Wielka Sobota, to trzeci dzień Świętego Triduum Paschalnego. Kościół mówi nam, że jest to czas ciszy. Jezus po uwięzieniu, męce i swojej śmierci spoczął w grobie.Ta cisza jest jak zasłona, która skrywa przed naszymi oczami rzeczy tajemnicze. W tej ciszy bardzo wiele się dzieje.

Zacznij dzień od wdzięczności. Za to, co się wczoraj dokonało: za jedyną śmierć, która mogła sprawić, że otworzą się bramy nieba.Wigilia Paschalna ma zaczynać się po zachodzie słońca.Ognisko rozpalone przed wejściem do kościoła lśni blaskiem i sypie iskry: to początek liturgii światła.Od poświęconego ognia celebrans zapala paschał: to woskowa, duża świeca, symbolizująca zmartwychwstałego Jezusa. To na nim kapłan rysuje krzyż i wbija w niego pięć czerwonych gwoździ – symbol pięciu ran Chrystusa. A później w procesji Paschał jest uroczyście wnoszony do pogrążonego w ciemności kościoła. Zgromadzeni w środku wierni zapalają od Paschału swoje świece po śpiewanym przez księdza wezwaniu: „światło Chrystusa!”Na Wigilię Paschalną – najbardziej uroczystą liturgię w ciągu całego roku – Kościół przygotowuje do wyboru aż osiem czytań, opowiadających historię zbawienia od stworzenia świata: historię, której jesteśmy częścią.

Po homilii następuje poświęcenie wody, która będzie służyć do sakramentu chrztu, i czas uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.