Towarzystwo Przyjaciół Seminarium

            Dekretem z 4 grudnia 2009r. abp Józef Życiński powołał do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

         Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie powołań kapłańskich poprzez współpracę z naszym, Seminarium Duchownym, niesienie mu pomocy duchowej i materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.

            W naszej parafii katecheci założyli Towarzystwo Przyjaciół Seminarium. Należą do niego uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum uczęszczający do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Józefowie nad Wisłą.

            Przystępując do Towarzystwa uczniowie deklarują:

-modlitwę za Seminarium, co najmniej raz w tygodniu w każdy czwartek

-dobrowolną składkę roczną przeznaczoną na wsparcie kleryków.

            Ze swojej strony Seminarium zapewnia:

-cotygodniową Mszę św. w intencji członków Towarzystwa ( w każdy poniedziałek)

-raz w roku spotkanie z Wychowawcami i Alumnami w gmachu Seminarium

-doroczny dzień skupienia

-regularne przesłanie informacji z życia seminarium, wspólnoty.

            W miesiącu grudniu członkowie Towarzystwa otrzymali legitymację. Uczniowie gimnazjum przygotowali deklarację na temat Towarzystwa Przyjaciół Seminarium i wysłali zdjęcia na konkurs do Wydziału kurii.

28.04.2011 r. siedemnastu członków Towarzystwa weźmie udział w VIII Spotkaniu z poezją Jana Pawła II w Lublinie.