Skarby chrześcijaństwa Gminy Józefów nad Wisłą i okolic

W Zespole Szkół Ogólnokształcących można zwiedzać wystawę „Skarby chrześcijaństwa gminy Józefów nad Wisłą”, która stanowi podsumowanie konkursów: plastycznego”Znaki chrześcijaństwa wpisane w pejzaż”, fotograficznego „Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Jóżefów nad Wisłą” oraz konkurs filmowy „Najważniejsze wydarzenia w moim regionie na przestrzeni 1050 lat”.