SAKRAMENT BIERZMOWANIA

13 czerwca  2013 roku (czwartek) w naszej parafii o godzinie 17.00 odbyła się  uroczystość bierzmowania młodzieży. Mszy świętej przewodniczył  i sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej udzielił ks. bp. Mieczysław Cisło.

 

Sakrament Bierzmowania.

1.  Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym człowiek ochrzczony przez włożenie rąk biskupa i namaszczenie krzyżmem otrzymuje umocnienie Ducha Świętego, aby wiarę świętą wyznawał i według niej żył. Bierzmowanie jest dopełnieniem Chrztu św., gdyż umacnia w życiu nadprzyrodzonym i pomnaża siły duchowe tych, którzy się już przedtem stali dziećmi Bożymi.Znakiem widzialnym jest włożenie rąk biskupa na bierzmowanego, namaszczenie krzyżmem św. oraz słowa: „Znaczę cię znakiem krzyża i utwierdzam krzyżmem zbawienia w Imię Ojca i Syna i Ducha Św.” – Krzyżmo jest mieszaniną oliwy z balsamem, poświęconą przez biskupa w Wielki Czwartek.

2. Ustanowienie przez Chrystusa. Że Chrystus Pan Sakrament Bierzmowania ustanowił, wiemy stąd, że a) już Apostołowie tego Sakramentu udzielali. ,, Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego” (Dzieje Apost. 8, 14, 15) i b) Kościół to samo czynił już w pierwszych łatach swojego istnienia.

3. Skutki Bierzmowania:

    udziela bierzmowanemu siły, ażeby swą wiarę gorąco wyznawał;

    wyciska na duszy znamię wyznawcy Chrystusa;

    pomnaża dary Ducha Świętego.