Sakrament Bierzmowani i wizytacja kanoniczna parafii, 8.06.2014 r.

Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował
się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

                                                          Modlitwa św. Jana Pawła II


Dnia 8 czerwca w naszej parafii gościliśmy z wizytacją kanoniczną biskupa Mieczysława Cisło, którego tradycyjnie chlebem i solą powitali parafianie w progach naszej świątyni.W homilii nasz czcigodny gość, zwrócił uwagę, że być chrześcijaninem to być wyznawcą przykazania miłości do Chrystusa,ale nie słowami, lecz życiem, aż do ofiary z siebie. By można było zrealizować tę miłość w swoim życiu potrzebna jest moc Ducha Świętego. Odkrywamy to patrząc na Apostołów, którzy po Zesłaniu Ducha Świętego odwaznie głoszą Dobrą Nowinę, aż po krzyż.Bisup Mieczysław Cisło w tym dniu udzielił sakramentu bierzmowania i odwiedził wielodzietną rodzinę.