REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015

Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierający serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie Słowa Bożego oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia, dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.”                                        św. Jan Paweł II

                                                                                                                   

W naszej parafii zakończyły się Rekolekcje Wielkopostne. Był to szczególny czas umocnienia wiary i czas nauk, potrzebny do rozwoju duchowego. 

Módlmy się, aby te rekolekcje i czas przed świętami Wielkiej Nocy, przemieniały nasze serca i dusze na trochę dłużej niż trwa Wielki Post.