ODPUST ku czci św.ANTONIEGO

17 czerwca nasza parafia świętowała odpust ku czci św. Antoniego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks.dr Krzysztof Kwiatkowski- kanclerz lubelskiej kurii metropolitalnej. W swojej homilii zacytował fragment Litanii do św. Antoniego  autorstwa R. Brandstaettera:

(…)Zgubiliśmy sens życia,
Wiarę,
Nadzieję,
Miarę wszelkich wartości
I samych siebie.
Jak mamy siebie odnaleźć, Święty Antoni?

Jak?

Gdzie?

Szukamy się w złocie,
W brylantach,
W książeczkach oszczędnościowych,
Na giełdach przypominających domy obłąkanych,
W sejfach bankowych,
W zagraconych szufladach,
W pełnych spiżarniach,
W ciemnych piwnicach naszych pożądań,
W narkotykach,
W wódce,
W porywaniu ludzi,
W mordowaniu ludzi,
W biurokracji,
W przybijaniu bezwartościowych pieczątek,
W upajaniu się władzą.

Jedzie wóz z sianem.

Jedzie…

Każdy chce z niego uszczknąć
Źdźbło słomy.

Największe źdźbło…

Lub choćby najmniejsze…

Święty Antoni,
Święty znalazco igły w stogu siana,
Naucz nas odnaleźć sumienie nasze,
Które zgubiliśmy,
Nic nawet o tym nie wiedząc.