Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2019

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzę Drogim Parafianom
by Chrystus Pan dopomógł każdemu głębiej zrozumieć,
że Jego Zmartwychwstanie jest dowodem na to,
że miłość ma wymiary nieskończoności,
że przekracza nasze słabości,
że silniejsza jest od naszej ograniczoności, mocniejsza od śmierci,
że tylko ona może przetworzyć świat w sposób niezawodny,
że tylko ona potrafi serce przepełnić po brzegi i udzielić szczęścia,
za którym każdy człowiek tak bardzo tęskni.
 Niech Zmartwychwstały Pan obdarza Was wszelkimi łaskami
w drodze do naszego zmartwychwstania.
                                                                  Ks. Andrzej