ISKRA MIŁOSIERDZIA

Iskra Miłosierdzia na chodnikach, rogach ulic i placach – 28.09.2018

Od dziesięciu lat, 28 września o godzinie 15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, czciciela Bożego Miłosierdzia spotykają się na chodnikach, rogach ulic i placach miast, by uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniejszych. Są zaopatrzeni w plakat „Jezu, ufam Tobie”, obrazki i ulotki zapraszające do modlitwy przypadkowych przechodniów.
Wszystko trwa 10-15 minut.

W piątek, 28 września 2018 r. o godzinie 15.00, zapraszamy do wspólnej modlitwy na ulicach archidiecezji lubelskiej. Patronat honorowy nad wspólną modlitwą w naszej archidiecezji objął Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.

Na przestrzeni ostatnich lat w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i setek miast i miasteczek  w Polsce. Co roku otrzymujemy tysiące fotografii i wiele relacji (pisanych i filmowych) pokazujących żarliwą modlitwę na ulicy. Jest to wielkie świadectwo wiary w Bożym Miłosierdzie wspólne polskich i zagranicznych miast oraz parafii. W 2014, 2015 i 2017 roku jednoczył się z nami i błogosławił nam papież Franciszek…

W tym roku towarzyszą nam intencje:

1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521).
2. pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów!
3. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

W  intencjach papieskich na wrzesień:

4. Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Zespół Iskra prosi o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tej modlitwie. Informację o wybranych skrzyżowaniach w poszczególnych parafiach naszej archidiecezji, jak również zdjęcia podsumowujące to wydarzenie modlitewne prosimy wysyłać na adres ks. Bogusława Suszyło, moderatora Diakoni Miłosierdzia OR, e-mail: bs18@interia.pl\


NEPOMUK POWRÓCIŁ

Po kilku latach wróciła do naszej parafii odnowiona figurka Jana Nepomucena.

Nepomukfigura świętego Jana Nepomucena, którą można spotkać od Litwy poNiemcy i Włochy. Najwięcej figur znajduje się w Czechach i na terenach dawnych Austro-Węgier, na Dolnym i Górnym Śląsku, na terenie ziemi kłodzkiej.Jan Nepomucen uważany był za patrona dobrej spowiedzi i spowiedników. Miał chronić przed wzburzoną wodą i powodziami, stąd jego pomniki ustawiane były

często przy mostach i nad wodą. Nepomuki występują w wielu postaciach: od wyrafinowanych barokowych rzeźb do ludowych świątków. Te ostatnie, charakterystyczne dla terenów Polski, można często spotkać w kapliczkach przybrodach, lub na rozstajach dróg. Jest to efekt ciekawego zjawiska dwutorowości kultu – po okresie propagowania go przez władze kościelne, państwowe i, w ślad za nimi, szlachtę, Jan zaczął być czczony przez niższe warstwy społeczne w charakterystyczny dla nich sposób. W Polsce nepomuki były najpopularniejszymi figurami umieszczanymi w kapliczkach. Są wykradane, aby trafić do antykwariatówczy prywatnych kolekcji.Większość nepomuków wzorowana jest na figurze wykonanej w brązie, która stanęła na praskim moście Karola w roku 1683. Autorem drewnianego modelu tej rzeźby jest Jan Brokoff. Przedstawia ona świętego z gwiezdną aureolą, z palmą męczeńską i krucyfiksem w dłoni. Można spotkać nepomuki przedstawiające Jana Nepomucena z palcem na ustach lub z książką.