Nasza odporność,wiek a COVID-19

Informacje pozyskane za pozwoleniem Pani doktor Barbary Dąbrowskiej.Wywiad został opublikowany we Wspólnocie Opolskiej