Nowenna za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego o łaskę naśladowania Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Nowenna za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbego o łaskę naśladowania Najświętszej Maryi Panny – Niepokalanej

 

Dzień pierwszy

Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie musze uznać swa nicość, zdobyć się na pokorna modlitwę, by uzyskać łaskę poznania jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.

 

Modlitwa odmawiana w każdym dniu nowenny.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta,

Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkim, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

 

Dzień drugi

Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc czyste, a On- Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezus, a Jezus-Ojca.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień trzeci

Ileż we wnętrzu mej duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość! Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego to łaska płynąca przez Jej macierzyńskie miłujące mnie Serce.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień czwarty

Będę się starał żyć tak, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień piąty

Będę miłował Niepokalaną ofiarnie jak Matkę. Ona mnie miłuje, a przy Zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwolić Jej, by mnie prowadziła.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień szósty

Starać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodobniać się do Niej i sprawiać Jej przyjemność.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień siódmy

Pragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez granic.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień ósmy

Aby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia , pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień dziewiąty

Tobie się oddaję , o niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpoczniecie w Bogu. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…