Modlitwy do Przemienienia Pańskiego

MODLITWA DO PANA JEZUSA

Tarczo i ochrono moja. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zasłoń mnie przed moimi nieprzyjaciółmi, tak jak sam osłoniłeś siebie wtedy, gdy Cię Żydzi chcieli ukamienować i zepchnąć z góry. Wówczas to Ty o Panie, swoją wszechmocą Boską zakryłeś ich oczy i niewidzialny przeszedłeś między nimi. Rozkaż Aniołowi Stróżowi, aby mnie strzegł i bronił od nieszczęść wszelkiego zła.
Jezu, Książę Pokoju, pociecho wszystkich utrapionych, ufających w Tobie, zmiłuj się nade mną! Daj mi łaskę i Twoje boskie błogosławieństwo, abym mógł żyć w zgodzie, miłości i jedności ze wszystkimi ludźmi na świecie. Daj mi serce mężne, nietrwożliwe, tak jak dałeś Dawidowi i Samsonowi! Daj mądrość i siłę! Broń mnie Twoją Boską mocą! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

STAROŻYTNA MODLITWA

Gdy się na górze modląc przemieniłeś,
Moc Twoją Boską uczniom objawiłeś.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Tyś im ukazał promienie Twej chwały,
Jaśniejąc, świat nam rozjaśniłeś cały.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

W wielkiej bojaźni uczniowie truchleli,
Gdy tak cudowne zjawisko ujrzeli.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Lecz gdy się ze snu ocknęli ciężkiego,
Lgną tym gorliwiej do triumfu Twego.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

CUDOWNY BOŻE

Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,
Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie.

Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie
Strapienia nasze obróć w pocieszenie,
Obróć w pocieszenie.

Umocnij słabych, smutnym daj wesele,
Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.
Cudowny Boże…
Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,
Niech je omija każda zła przygoda.
Cudowny Boże…
Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,
Chroń od zarazy dobytek i zboże.
Cudowny Boże…
Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim,
By nie leżała w złym nałogu swoim.
Cudowny Boże…
Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie,
Zjednaj nam, prosim grzechów odpuszczenie.
Cudowny Boże…
Z całego serca niech kochamy Ciebie,
I żasłużmy być na wieki w niebie.
Cudowny Boże…

PRZEMIEŃ JEZU, PRZEMIEŃ

W majestacie Królu niepojęty,
O cudowny Jezu, Boże święty,
Ty jaśniejesz jak słońce na niebie,
Pociesz, wspieraj nas w każdej potrzebie,
Przemień, Panie, niech się duch nasz wznosi,
Tam gdzie jasność Boża w Tobie lśni,
Hymn wdzięczności niechaj lud Twój głosi,
Wszak miłością serca nasze tli.
Na ziemi dusz naszych mieszkanie.
My do nieba Twego tęsknim Panie.
Przemień Jezu, przemień naszą dolę,
Wszak Ci służym, pełniąc Twoją wolę.
Ty jaśniejesz Jezu na Taborze,
Ukazując nam swą chwałę tu,
Daj nam wznieść się ku tej cudnej górze,
Gdy spoczniemy do wiecznego snu.

NA TABORZE CHWILA BŁOGA

Na Taborze chwila błoga,
Przemienienie zbawcy Boga.
Twarz jasnością promienista,
Cudna postać Jezusa Chrysta.
Pierzchły trudy, życia znoje,
Apostołów niepokoje.
Padam przed Tobą w pokorze,
Wielbię Cię wszechmocny Boże!
Jezu pociesz, bym w katuszy
Nie obciążył grzechem duszy.
Ach, zwróć na mnie Twe spojrzenie
I zapewnij mi zbawienie!
Przemień w dobrych złych na ziemi.
Nie gardź prośbami naszymi.

MODLITWA DLA CHORUJĄCYCH

Jezu, który na Taborze rozmawiałeś o swej Męce, nam cierpiącym, chorym, smutnym rzuć pociechy kwiat na ręce.
Jezu, który ukazałeś swą wspaniałą Boską chwałę, poprzez udział w Twych cierpieniach, przemień nasze życie całe.
Niech Twa dobroć nas umacnia, Twoja moc niech nas osłania. Daj oglądać Twe oblicze w brzasku chwały zmartwychwstania.
MODLITWA W WIELKIM CIERPIENIU

Boże, naznaczyłeś mnie ciężkim krzyżem.
Tonę w morzu cierpienia, moje ręce i nogi uginają się, są słabe, przytłacza mnie moja ciężka praca, moja sytuacja materialna, moja chora rodzina.
Ale wierzę, Panie, że nie przyszedłeś burzyć, ale dopełnić. Że nie chcesz mnie złamać, ale umocnić. Wierzę, że kiedy moja moc gęstnieje, Twoja miłość jest ogniem. Daj mi Twój ogień, Panie.
Daj mi światło Twego Przemienienia. Przemień moje ciemności, zapal w nich Twego Ducha, abym mógł w Tobie trwać „aż dzień zaświta i gwiazda poranna wzejdzie w moim sercu”. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Panie Jezu, obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbienia Ciała i spraw, abyśmy stali się kiedyś jej uczestnikami.
Panie Jezu Przemieniony, spraw, aby zmarli upodobnieni do Ciebie przez śmierć i pogrzeb mieli również udział w chwale Twego zmartwychwstania.
Chryste, Zbawicielu! Ty będąc posłusznym aż do śmierci zostałeś wywyższony po prawicy Ojca, dopuść prosimy naszych zmarłych do królestwa chwały.
Święty Boże, Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios, spraw prosimy, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze wszystkimi świętymi Twoimi.
Amen.

MODLITWA O PRZEMIANĘ ŚWIATA

Co zapowiedział Pan na Taborze
wypełnił na Golgocie,
aby ukazać ludzkie życie
w jego przedziwnym splocie.

Ze szczytu chwały – szczyt cierpienia
ogarnął przyjaznym okiem
i blaskiem swego Przemienienia
rozświetlił grozę mroków.

Nie zostawiłeś nas bezradnymi
w niedoli grzechu i cierpienia,
lecz zajaśniałeś blaskiem ŁASKI
I TAJEMNICĄ PRZEMIENIENIA.

Panie – wierzymy – świat przemieniasz
Ty – pierwszy PRZEMIENIONY
i z światła, w światło lud prowadzisz
szczęśliwy – choć udręczony.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

Jezu Przemieniający pragnę złożyć Ci serdeczne podziękowanie za łaskę, którą mnie obdarzyłeś. Przychodziłem przed Twój obraz, patrzyłem na Twą postać przemienioną chwałą i rozważałem tajemnicę Twego Przemienienia na Taborze. Poznałem, że Tobie mogę zawierzyć siebie i sprawy leżące mi na sercu.

LITANIA DO PRZEMIENIA PANSKIEGO
Kyrie elejson, Chryste elejson
Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj sie nad nami
Synu Odkupicielu swiata Boże, Duchu Swiety Boże
Swieta Trójco Jedyny Boże
Jezu, przy Wcieleniu Twoim przemieniony
Jezu, Słowo stawszy sie Ciałem w nas mieszkajace
Jezu, na górze Tabor przemieniony
Jezu, Piotra Jakuba i Jana na góre Tabor z soba bioracy
Jezu, którego twarz zajasniała jako słonce
Jezu, którego szaty stały sie białe jako snieg
Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejsciu z tego swiata rozmawiajacy
Jezu, którego jasny obłok zasłonił z uczniami
Jezu, któremu dał swiadectwo Ojciec Przedwieczny
Jezu, którys przykazał Apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po
Zmartwychwstaniu Twoim
Jezu, na Meke Twoja z góry Tabor zstepujacy
Jezu, w Najswietszym Sakramencie przemieniony
Jezu, chleb i wino pod postaciami sakramentu w Ciało i Krew przemieniajacy
Jezu, Pokarmie Najswietszy, który dajesz ycie
Jezu, przy Mece Twojej przemieniony
Jezu, przy smierci Twojej okrutnej przemieniony
Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony
Jezu, któryś się przemienił w osobe ogrodnika i płaczacej Magdalenie ukazał
Jezu, któryś się przemienił w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus
Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony
Jezu, przemieniony chwałą i godnościa ukoronowany
Jezu, przemieniony chwałą i żywocie nasz
Jezu, przemieniony wszelkiego pragnienia ostatni terminie
Jezu, przemieniony dolegliwosci życia naszego miłosiernie przemieniajacy
Baranku Boży, który gładzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy swiata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy swiata, zmiłuj sie nad nami

Módlmy sie:
Boże, tyś przy chwalebnym Przemienieniu Jednorodzonego Syna Twojego potwierdził
tajemnice świadectwem wiary Ojców, a przez głos wychodzący z jasnego obłoku
przedziwnie zapowiedziałeś doskonałe przybranie nas za dzieci, spraw łaskawie,
abysmy się stali współdziedzicami Króla chwały i tejże chwały uczestnikami. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
 

ROZWAŻANIE
Na górze Przemienienia, która stała sie sanktuarium Panskim, Apostołowie
przeżyli głeboko obecnosc Boga. „Zobaczyli Jego chwałe”, a „z obłoku dał sie słyszec
głos: Ten jest Synem moim wybranym, Jego słuchacie” (Łk 9, 32-33). Przeżyli również
obecnosc swietych meżów Mojżesza i Eliasza, którzy rozmawiali z Jezusem „o Jego
odejsciu, którego miał dokonac w Jerozolimie”. Przeżycie obecnosci Pana i jego
Swietych dało im niewypowiedziana radosc. Dlatego Piotr, gdy zobaczył. że Mojżesz
i Eliasz „chcieli odejsc od Jezusa”, zawołał: „Mistrzu! Dobrze nam tu byc, rozbijemy tu
trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Historia
zbawienia jest historia spotkan Boga z ludzmi. Rzec można, że w biegu historii
zbawienia szczescie Mojżesza, jakie przeżywał on, gdy rozmawiał z Bogiem w namiocie.
Spotkania, przemieni sie w szczescie Piotra, jakie przeywał w sanktuarium Swojego
Pana Przemienionego i przemienia sie w szczescie tych, którzy przychodza do koscioła
parafialnego Ołpinach.
„Dobrze nam tu byc” (Łk 9, 33). Tu bowiem jest obecny duchowo „Bóg, który
Ciało Swoje Ukrzyżowane i Zmartwychwstałe uczynił swiatynia”: w nim był i bedzie
nadal Bóg, który swój Przybytek wybrał, aby w Tajemnicy Przemienienia rozdawac
hojnie swoje łaski. Bóg bowiem przez to miejsce prowadzi i nadal chce prowadzic nas
do jedynego sanktuarium w ojczyznie niebieskiej. Tym jedynym sanktuarium
niebieskim bedzie Sam „Pan Bóg Wszechmogacy oraz Baranek”. Sanktuarium
niebieskie, jak objawił Chrystus Swojemu ukochanemu uczniowi Janowi, nie bedzie
potrzebowało „słonca ani ksieżyca, bo chwała Boga je oswietliła, a jego lampa
– Baranek”( Ap 21, 22 – 23 ). W sanktuarium niebieskim Bóg „zasiadajacy na tronie
nad tymi, którzy wedrowali do Jego ziemskich sanktuariów rozciagnie namiot” i „nie
beda już pragnać i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paćśc ich będzie Baranek,
który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do zródeł wód życia: i każdą łzę otrze z ich oczu”(Ap 7, 15 -17). Bóg ogladany przez nas „twarza w twarz” (Kor13,12) stanie się”wszystkim dla wszystkich” (2 Kor 5,28) i sam bedzie naszym niebieskim sanktuarium.