Modlitwa za duszpasterzy

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, 
aby ich uczynić łowcami dusz, 
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie  naszych parafialnych duszpasterzy, 
uczyń ich  swoimi naśladowcami i sługami. 
Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, 
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. 
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, 
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat spragniony światła prawdy
 i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata. 
Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im. 
Święci patronowie-  szczególnej opiece ich dzisiaj polecamy
Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i pracowali owocnie dla Jego większej chwały. 
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy strzeż ich przed wszelkim złem. 
                                                                            Amen.