Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady

O najchwalebniejsza Panno, wybrana przez wieczne postanowienie na Matkę Słowa wiecznego, które stało się Człowiekiem, skarbnico łask Bożych i pośredniczko grzesznych, ja sługa Twój uciekam się do Ciebie, abyś byłe mi przewodniczką i doradczynią na tej dolinie płaczu. Wyjednaj mi przez najdroższą Krew Syna Swego Boskiego przebaczenie grzechów moich, zbawienie duszy mojej i wszystko, co mi do dostąpienia tegoż jest potrzebnym albo pożytecznym. Błagaj też o zwycięstwo Kościoła świętego nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.

z
Amen