Matka Boska Nieustającej Pomocy

Chwalcie łąki umajone,

Góry, doliny zielone.

Chwalcie, cieniste gaiki,

Źródła i kręte strumyki!

Co igra z morza falami,

W powietrzu buja skrzydłami,

Chwalcie z nami Panią Świata,

Jej dłoń nasza wieniec splata.

W maju cały świat zamienia się w jedną wielką świątynię. W kościołach katedralnych i wiejskich kościółkach, przed sławnymi koronowanymi obrazami i przed małymi figurkami w kapliczkach przydrożnych , wierni gromadzą się i wielbią NMP. Spośród wszystkich koronowanych wizerunków Matki Bożej, najbardziej jest rozpowszechniony i koronowany w wielu kopiach obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, znajdujący się dziś w kościele św.Alfonsa w Rzymie pod opieką ojców redemptorystów.

Przypuszczenia, oparte na analizie artystycznej malowidła, wskazują, że ikona mogła zostać namalowana w klasztorze na świętej górze Athos albo w Bizancjum. Stamtąd mogła trafić na Kretę. W roku 1866 papież Pius IX podarował redemptorystom ikonę odnowioną przez polskiego malarza Leopolda Nowotnego. Według tradycji, papież Pius IX, powierzając ikonę redemptorystom, wyraził pragnienie, aby rozpowszechnili ją oni na całym świecie. Od tego momentu nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy bardzo się rozprzestrzeniło, aż do osiągnięcia wymiaru uniwersalnego. Tysiące kopii obrazu zostało wysłanych z rzymskiego sanktuarium do wielu krajów świata. Powstały też liczne sanktuaria, gdzie czczone są kopie rzymskiego obrazu, koronowane z powodu wielu łask otrzymanych na modlitwie przed ikoną MB Nieustającej Pomocy.W naszym kościele znajduje się jedna z nich.

Obraz na desce (54 cm x 41,5 cm) jest typem Matki Bożej Bolesnej, która jest przedstawiona z Dzieciątkiem, pośród dwóch aniołów trzymających narzędzia męki. Greckie litery na ikonie wskazują imiona czterech postaci:

MP-QU- Matka Boga (po obu stronach górnej części obrazu)

IC – XC- Jezus Chrystus (po prawej stronie głowy Dzieciątka Jezus)

OAM – Archanioł Michał (nad aniołem, po lewej stronie oglądającego obraz)

OAG – Archanioł Gabriel (nad aniołem, po prawej stronie).

Maryja, jest przedstawiona w czerwonej tunice, granatowym płaszczu od spodu zielonym i w niebieskim nakryciu głowy, przykrywającym włosy i czoło. Na welonie, w jego środkowej części, znajduje się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami, a obok malarz umieścił krzyż promienisty na wzór gwiazdy. Głowę Najświętszej Dziewicy otacza kolista aureola.

Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dłonią “wskazującą drogę”, Maryja obejmuje ręce Zbawiciela. W spojrzeniu Jej można wyczytać czuły smutek, a nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Dzieciątko Jezus, jako jedyne, przedstawione jest w całości. Spoczywając na lewym ramieniu Matki swoimi rączkami ujmuje mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem. Opadający prawy sandał z nóżki pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem jest także prawdziwym człowiekiem. Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozwijany był przede wszystkich przez redemptorystów. Zbudowali oni ponad 100 kościołów pod wezwaniem MBNP. Do wielu innych świątyń wprowadzili obraz z racji misji i rekolekcji. Pierwszą autentyczną kopię rzymskiego obrazu przekazał o.Edward Douglas do sanktuarium redemptorystów w Bishof Eton już w maju 1866 r. Wkrótce potem w różnych kierunkach wysłano dziesięć następnych kopii. W ciągu kilku zaledwie lat rozpowszechniono ponad dwieście kopii obrazu.

W kościele św. Alfonsa w Saint Luis (USA) w 1928 r. rozpoczęło się oficjalnie nowe nabożeństwo do Matki Bożej, nazwane potem nieustającą nowenną. Twórcą tego nabożeństwa był o.Andrzej Brovne, redemptorysta. Odprawiano je w każdy wtorek. Wkrótce nabożeństwo rozpowszechniło się po całym świecie, dotarło do Europy i Polski. W Europie po raz pierwszy odprawiono je w 1943 r. w Belfaście dla stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. W Polsce zainaugurowano je w 1951 r. w Gliwicach. Na całym świecie bierze w nim udział wiele milionów ludzi. W związku z nieustającą nowenną dokonały się niezwykłe wydarzenia, a przez to rozpowszechniło się to nabożeństwo.

Niemal w każdym kościele jest kopia obrazu MBNP, ale tylko dwie kopie są koronowane, w farze poznańskiej i w kościele św.Józefa

 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Boska
Matko Miłosierdzia
Tronie Łaski Bożej
Pośredniczko naszego zbawienia
Arko wiecznego pokoju
Wsparcie w naszych nieszczęściach
Podporo Kościoła
Siło naszej wiary
Potęgo niezwyciężona dla piekła
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony
Przewodniczko chrześcijan
Miłośniczko serc czystych
Kotwico naszej nadziei
Ucieczko uciśnionych
Pocieszycielko utrapionych
Obrończyni grzeszników
Porcie rozbitków
Nadziejo zrozpaczonych
Opiekunko rodzin
Strażniczko młodzieży
Podporo wdów
Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Bramo do przybytków niebieskich
Królowo nieba i ziemi

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką ? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję… 
 
( Chwila na wypowiedzenie próźb w ciszy )
 
Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tą łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność, Amen. 
 
Podziękowania- Wezwania Dziękczynne 
O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:
W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
Za nawróconych na drogę prawdy
Za uzdrowionych z choroby
Za pocieszonych w strapieniu
Za ocalonych z rozpaczy
Za podtrzymanych w zwątpieniu
Za wyzwolonych z mocy grzechu
Za wysłuchanych w błaganiu
Za litość nam okazaną
Za miłość Twą macierzyńską
Za dobroć Twą niezrównaną
Za opiekę w miejscach pracy
Za chleb codzienny
Za radość i smutki nasze
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone
 
Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Maryjo – dziękujemy Ci, że pomagasz nam 
Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci… (2x) 
 
Prośby – Wezwania Błagalne 
O Maryjo usłysz prośby nasze.
 
W. PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
Za chorych, abyś ich uzdrowiła
Za strapionych, abyś ich pocieszyła
Za płaczących, abyś im łzy otarła
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była 
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała: 
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała
Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości
Życia wiecznego doprowadziła
Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od
nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła 
Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności 
O wysłuchanie wszystklch próśb naszych
 
Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać, spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 
Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami, Proś Boga za nami 
 
MATKO BOSKA ZA NAMI WSTAWIAJ SIĘ! 
[Solo]: Piękniejsza nad słońce i gwiazdy, 
[Lud]: O Maryjo błagamy Cię. 
[Solo]: Śliczniejsza nad cedry Libanu, 
[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.. 
[Solo]: Cudniejsza nad perły i złoto, 
[Lud]: O Maryjo błagamy Cię. 
[Solo]: Przez Serce Twe Niepokalane. 
[Lud]: O Maryjo błagamy Cię.