Modlitwy do Przemienienia Pańskiego

MODLITWA DO PANA JEZUSA

Tarczo i ochrono moja. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną! Zasłoń mnie przed moimi nieprzyjaciółmi, tak jak sam osłoniłeś siebie wtedy, gdy Cię Żydzi chcieli ukamienować i zepchnąć z góry. Wówczas to Ty o Panie, swoją wszechmocą Boską zakryłeś ich oczy i niewidzialny przeszedłeś między nimi. Rozkaż Aniołowi Stróżowi, aby mnie strzegł i bronił od nieszczęść wszelkiego zła.
Jezu, Książę Pokoju, pociecho wszystkich utrapionych, ufających w Tobie, zmiłuj się nade mną! Daj mi łaskę i Twoje boskie błogosławieństwo, abym mógł żyć w zgodzie, miłości i jedności ze wszystkimi ludźmi na świecie. Daj mi serce mężne, nietrwożliwe, tak jak dałeś Dawidowi i Samsonowi! Daj mądrość i siłę! Broń mnie Twoją Boską mocą! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

STAROŻYTNA MODLITWA

Gdy się na górze modląc przemieniłeś,
Moc Twoją Boską uczniom objawiłeś.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Tyś im ukazał promienie Twej chwały,
Jaśniejąc, świat nam rozjaśniłeś cały.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

W wielkiej bojaźni uczniowie truchleli,
Gdy tak cudowne zjawisko ujrzeli.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

Lecz gdy się ze snu ocknęli ciężkiego,
Lgną tym gorliwiej do triumfu Twego.

Ciebie wielbimy, światłość wiekuistą!

CUDOWNY BOŻE

Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,
Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie.

Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie
Strapienia nasze obróć w pocieszenie,
Obróć w pocieszenie.

Umocnij słabych, smutnym daj wesele,
Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.
Cudowny Boże…
Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,
Niech je omija każda zła przygoda.
Cudowny Boże…
Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,
Chroń od zarazy dobytek i zboże.
Cudowny Boże…
Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim,
By nie leżała w złym nałogu swoim.
Cudowny Boże…
Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie,
Zjednaj nam, prosim grzechów odpuszczenie.
Cudowny Boże…
Z całego serca niech kochamy Ciebie,
I żasłużmy być na wieki w niebie.
Cudowny Boże…

PRZEMIEŃ JEZU, PRZEMIEŃ

W majestacie Królu niepojęty,
O cudowny Jezu, Boże święty,
Ty jaśniejesz jak słońce na niebie,
Pociesz, wspieraj nas w każdej potrzebie,
Przemień, Panie, niech się duch nasz wznosi,
Tam gdzie jasność Boża w Tobie lśni,
Hymn wdzięczności niechaj lud Twój głosi,
Wszak miłością serca nasze tli.
Na ziemi dusz naszych mieszkanie.
My do nieba Twego tęsknim Panie.
Przemień Jezu, przemień naszą dolę,
Wszak Ci służym, pełniąc Twoją wolę.
Ty jaśniejesz Jezu na Taborze,
Ukazując nam swą chwałę tu,
Daj nam wznieść się ku tej cudnej górze,
Gdy spoczniemy do wiecznego snu.

NA TABORZE CHWILA BŁOGA

Na Taborze chwila błoga,
Przemienienie zbawcy Boga.
Twarz jasnością promienista,
Cudna postać Jezusa Chrysta.
Pierzchły trudy, życia znoje,
Apostołów niepokoje.
Padam przed Tobą w pokorze,
Wielbię Cię wszechmocny Boże!
Jezu pociesz, bym w katuszy
Nie obciążył grzechem duszy.
Ach, zwróć na mnie Twe spojrzenie
I zapewnij mi zbawienie!
Przemień w dobrych złych na ziemi.
Nie gardź prośbami naszymi.

MODLITWA DLA CHORUJĄCYCH

Jezu, który na Taborze rozmawiałeś o swej Męce, nam cierpiącym, chorym, smutnym rzuć pociechy kwiat na ręce.
Jezu, który ukazałeś swą wspaniałą Boską chwałę, poprzez udział w Twych cierpieniach, przemień nasze życie całe.
Niech Twa dobroć nas umacnia, Twoja moc niech nas osłania. Daj oglądać Twe oblicze w brzasku chwały zmartwychwstania.
MODLITWA W WIELKIM CIERPIENIU

Boże, naznaczyłeś mnie ciężkim krzyżem.
Tonę w morzu cierpienia, moje ręce i nogi uginają się, są słabe, przytłacza mnie moja ciężka praca, moja sytuacja materialna, moja chora rodzina.
Ale wierzę, Panie, że nie przyszedłeś burzyć, ale dopełnić. Że nie chcesz mnie złamać, ale umocnić. Wierzę, że kiedy moja moc gęstnieje, Twoja miłość jest ogniem. Daj mi Twój ogień, Panie.
Daj mi światło Twego Przemienienia. Przemień moje ciemności, zapal w nich Twego Ducha, abym mógł w Tobie trwać „aż dzień zaświta i gwiazda poranna wzejdzie w moim sercu”. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Panie Jezu, obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbienia Ciała i spraw, abyśmy stali się kiedyś jej uczestnikami.
Panie Jezu Przemieniony, spraw, aby zmarli upodobnieni do Ciebie przez śmierć i pogrzeb mieli również udział w chwale Twego zmartwychwstania.
Chryste, Zbawicielu! Ty będąc posłusznym aż do śmierci zostałeś wywyższony po prawicy Ojca, dopuść prosimy naszych zmarłych do królestwa chwały.
Święty Boże, Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios, spraw prosimy, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim królestwie razem ze wszystkimi świętymi Twoimi.
Amen.

MODLITWA O PRZEMIANĘ ŚWIATA

Co zapowiedział Pan na Taborze
wypełnił na Golgocie,
aby ukazać ludzkie życie
w jego przedziwnym splocie.

Ze szczytu chwały – szczyt cierpienia
ogarnął przyjaznym okiem
i blaskiem swego Przemienienia
rozświetlił grozę mroków.

Nie zostawiłeś nas bezradnymi
w niedoli grzechu i cierpienia,
lecz zajaśniałeś blaskiem ŁASKI
I TAJEMNICĄ PRZEMIENIENIA.

Panie – wierzymy – świat przemieniasz
Ty – pierwszy PRZEMIENIONY
i z światła, w światło lud prowadzisz
szczęśliwy – choć udręczony.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

Jezu Przemieniający pragnę złożyć Ci serdeczne podziękowanie za łaskę, którą mnie obdarzyłeś. Przychodziłem przed Twój obraz, patrzyłem na Twą postać przemienioną chwałą i rozważałem tajemnicę Twego Przemienienia na Taborze. Poznałem, że Tobie mogę zawierzyć siebie i sprawy leżące mi na sercu.

LITANIA DO PRZEMIENIA PANSKIEGO
Kyrie elejson, Chryste elejson
Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj sie nad nami
Synu Odkupicielu swiata Boże, Duchu Swiety Boże
Swieta Trójco Jedyny Boże
Jezu, przy Wcieleniu Twoim przemieniony
Jezu, Słowo stawszy sie Ciałem w nas mieszkajace
Jezu, na górze Tabor przemieniony
Jezu, Piotra Jakuba i Jana na góre Tabor z soba bioracy
Jezu, którego twarz zajasniała jako słonce
Jezu, którego szaty stały sie białe jako snieg
Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejsciu z tego swiata rozmawiajacy
Jezu, którego jasny obłok zasłonił z uczniami
Jezu, któremu dał swiadectwo Ojciec Przedwieczny
Jezu, którys przykazał Apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po
Zmartwychwstaniu Twoim
Jezu, na Meke Twoja z góry Tabor zstepujacy
Jezu, w Najswietszym Sakramencie przemieniony
Jezu, chleb i wino pod postaciami sakramentu w Ciało i Krew przemieniajacy
Jezu, Pokarmie Najswietszy, który dajesz ycie
Jezu, przy Mece Twojej przemieniony
Jezu, przy smierci Twojej okrutnej przemieniony
Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony
Jezu, któryś się przemienił w osobe ogrodnika i płaczacej Magdalenie ukazał
Jezu, któryś się przemienił w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus
Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony
Jezu, przemieniony chwałą i godnościa ukoronowany
Jezu, przemieniony chwałą i żywocie nasz
Jezu, przemieniony wszelkiego pragnienia ostatni terminie
Jezu, przemieniony dolegliwosci życia naszego miłosiernie przemieniajacy
Baranku Boży, który gładzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy swiata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy swiata, zmiłuj sie nad nami

Módlmy sie:
Boże, tyś przy chwalebnym Przemienieniu Jednorodzonego Syna Twojego potwierdził
tajemnice świadectwem wiary Ojców, a przez głos wychodzący z jasnego obłoku
przedziwnie zapowiedziałeś doskonałe przybranie nas za dzieci, spraw łaskawie,
abysmy się stali współdziedzicami Króla chwały i tejże chwały uczestnikami. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
 

ROZWAŻANIE
Na górze Przemienienia, która stała sie sanktuarium Panskim, Apostołowie
przeżyli głeboko obecnosc Boga. "Zobaczyli Jego chwałe", a "z obłoku dał sie słyszec
głos: Ten jest Synem moim wybranym, Jego słuchacie" (Łk 9, 32-33). Przeżyli również
obecnosc swietych meżów Mojżesza i Eliasza, którzy rozmawiali z Jezusem "o Jego
odejsciu, którego miał dokonac w Jerozolimie". Przeżycie obecnosci Pana i jego
Swietych dało im niewypowiedziana radosc. Dlatego Piotr, gdy zobaczył. że Mojżesz
i Eliasz "chcieli odejsc od Jezusa", zawołał: "Mistrzu! Dobrze nam tu byc, rozbijemy tu
trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Historia
zbawienia jest historia spotkan Boga z ludzmi. Rzec można, że w biegu historii
zbawienia szczescie Mojżesza, jakie przeżywał on, gdy rozmawiał z Bogiem w namiocie.

Spotkania, przemieni sie w szczescie Piotra, jakie przeywał w sanktuarium Swojego
Pana Przemienionego i przemienia sie w szczescie tych, którzy przychodza do koscioła
parafialnego Ołpinach.
"Dobrze nam tu byc" (Łk 9, 33). Tu bowiem jest obecny duchowo "Bóg, który
Ciało Swoje Ukrzyżowane i Zmartwychwstałe uczynił swiatynia": w nim był i bedzie
nadal Bóg, który swój Przybytek wybrał, aby w Tajemnicy Przemienienia rozdawac
hojnie swoje łaski. Bóg bowiem przez to miejsce prowadzi i nadal chce prowadzic nas
do jedynego sanktuarium w ojczyznie niebieskiej. Tym jedynym sanktuarium
niebieskim bedzie Sam "Pan Bóg Wszechmogacy oraz Baranek". Sanktuarium
niebieskie, jak objawił Chrystus Swojemu ukochanemu uczniowi Janowi, nie bedzie
potrzebowało "słonca ani ksieżyca, bo chwała Boga je oswietliła, a jego lampa
- Baranek"( Ap 21, 22 - 23 ). W sanktuarium niebieskim Bóg "zasiadajacy na tronie
nad tymi, którzy wedrowali do Jego ziemskich sanktuariów rozciagnie namiot" i "nie
beda już pragnać i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paćśc ich będzie Baranek,
który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do zródeł wód życia: i każdą łzę otrze z ich oczu"(Ap 7, 15 -17). Bóg ogladany przez nas "twarza w twarz" (Kor13,12) stanie się"wszystkim dla wszystkich" (2 Kor 5,28) i sam bedzie naszym niebieskim sanktuarium.

 

 

KORONKA O PRZEMIENIENIU PAŃSKIM
 

1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.
 

2. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.
 

3. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.
 

4. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.
 

5. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.
 

Ofiarowanie Koronki

Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!
Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twój ą świętą! 
Amen.

Modlitwa

Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość!Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

IX - dniowa Nowenna przed Przemienieniem Pańskim

Przemiana naszego życia zależy nie tylko od Jezusa, ale też od naszej woli zmiany. Zamieszczona poniżej nowenna umożliwia każdej rodzinie dobre przygotowanie się do święta.

Pan Jezus przemienił się, pokazał blask swego majestatu i rozradowały się serca ukochanych uczniów, i zawołali: Panie, dobrze, że tu jesteśmy!. Dobrze nam być z Jezusem. Słuchajmy Jezusa, idźmy w Jego ślady, zachowujmy Jego przykazania, a przemieni się nasza skłonność do grzechu w nieśmiertelność, smutek i płacz w radość i wesele.


Dzień I

Bóg jest miłością! Posłannictwem Syna Bożego i wypełnieniem Jego życia jest miłość. Jakże nieskończony w swej miłości jest Pan Jezus! Wysokości niebios zamienia na ziemskie niskości, po to by smutne i nędzne życie grzesznika przemienić. Bóstwo swe, którego nie zdołają ogarnąć niebiańskie przestworza, ukrywa w ludzkim ciele, po to by biednemu człowiekowi być bratem w każdym czasie, w każdej życia chwili.

Boski Zbawiciel przyjmuje trud ziemskiego życia i śmierć męczeńską. Syn Boży zawisł na krzyżu! Miłość Boża została ukrzyżowana! Dla ciebie!

Przed krzyżem Przemieniania Pańskiego klęknijmy na kolana! Do tego krzyża niech przylgną nie tylko nasze myśli, ale dusze i serca, albowiem po tym krzyżu spłynęła Najświętsza Krew Jezusowa na zadośćuczynienie za nasze grzechy, na cudowne zmartwychwstanie naszych dusz! U stóp krzyża wychwalajmy cud Zbawczego Przemienienia.

3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień II

Cudowny jest Chrystus, gdy jednym swym słowem albo gestem przywraca zdrowie chorym, powołuje do życia umarłych, nakarmia tysięczne rzesze kilkoma bochenkami chleba, ucisza wzburzone morze, nagradza wiarę uczniów obfitym połowem ryb lub sam po falach morskich stąpając, podtrzymuje tonącego Piotra. Równie cudowne jest Jego działanie, gdy ucisza burzę grzesznego sumienia i nieśmiertelną duszę wyprowadza z otchłani grzechów na słoneczny blask Łaski Bożej, to znaczy, gdy grzesznika rozgrzesza i uwalnia od grzechów.

Wiedz, że moc i prawo rozgrzeszania okupił Chrystus niezwykłą ceną. Tą ceną jest jego męka i śmierć na krzyżu. Jego najświętsza, przelana krew! Pomiędzy tobą, grzesznikiem, grzesznikiem sprawiedliwością Bożą dotkniętą twoimi grzechami, pośredniczy Ukrzyżowany Chrystus po to, aby noc gniewu Bożego przemienić w jasny dzień przebaczenia i Boskiej łaskawości.

Godnym przystąpieniem do Sakramentu Pokuty świętej uczcij cud Przemienienia Chrystusowego, cud rozgrzeszenia!

3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

Dzień III

Syn Boży, który stał się człowiekiem, żył wśród nas, cierpiał za nas i umarł na krzyżu. Zapragnął pozostać na zawsze wśród ludzi w Bóstwie swym i człowieczeństwie, utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza pod postacią chleba. Jaki jest cel tego utajenia - przemienienia? Celem tym jest zjednoczenie się z człowiekiem. Komunia święta to łączność człowieka z Boskim Zbawicielem. Przez Komunię świętą stajesz się silnym mocą samego Chrystusa, który zamieszkał w twej duszy, jak w żywym tabernakulum.

A gdy sam Bóg z tobą - któż przeciwko tobie? Postanów przez szczere i częste Komunie święte stać się godnym cudu przemienienia ciebie, wygnańca ziemi w przyszłego mieszkańca niebios.

3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień IV

Boski Zbawiciel jest samą miłością. Miłością i ofiarą przemienienia człowieka, zdobywa i zwycięża świat. Chrystusowa miłość przeciwstawia się ludzkiej nienawiści i samolubstwu.

Chcesz, żeby spełnił się cud przemienienia ludzkości w duchu Chrystusowym, żeby stał się cud Królestwa Bożego na ziemi? Spełniaj szczerze i sumiennie przykazania miłości Boga i miłości bliźniego.

Miłujmy się wzajemnie tak, jak nas Chrystus umiłował. Miłujmy nie tylko słowem, ale i czynami, a królestwo pokoju, cud Przemieniającego Miłościwego Zbawcy stanie się naszym udziałem!

3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.

 

W mozole i trudzie, w krwi męczenników, w bohaterstwie dziewic, w samozaparciu wyznawców, prawda Chrystusowa toruje sobie drogę w ludzkiej społeczności. Przeciwko tej prawdzie sprzysięgło się wszelkie zło. Przykazania Boże są wciąż deptane, a cnota poniewierana.

Czy serce twoje miłujące Chrystusa nie przeraża się tą tragiczną odmianą ludzkości? Cóż uczynisz, by wynagrodzić Boskiemu Zbawcy wyrządzone Mu krzywdy? Przyrzeknij, że będziesz się brzydził każdym, choćby najmniejszym grzechem, że będziesz skwapliwie i ofiarnie służył Chrystusowi w czystości serca.

Przez wierne sługi Boże objawia się zwycięska moc Boskiego Przemienienia.

3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień VI

Nie wystarczy służyć Chrystusowi w cichości serca. Kiedy publiczne społeczne życie urąga Bogu i Jego woli, kiedy w zbrodniczym szale odrzuca znak krzyża, wtedy należy publicznie wyznać Chrystusa przed ludźmi.

Czy zabraknie nam do tego odwagi? Wszakże Boski Zbawiciel przemienia każdą ofiarę w wiekuistą nagrodę i każdą walkę w wiekuiste zwycięstwo.

Działajmy więc tak, aby w ów wielki dzień Przemienienia Pańskiego, Pan Jezus wyznał nas wiernych swych wyznawców przed Ojcem, który jest w niebie. 3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień VII

Myśl o śmierci dla bezbożnych, występnych ludzi kojarzy się z grobem, pustką, zwątpieniem i rozpaczą.

Lecz dla wyznawców Chrystusa jest tylko przejściem do wiekuistego, zasłużonego pokoju i uszczęśliwienia. Taką bowiem radosną nowinę głosi Przemieniający Chrystus: Chociaż byś umarł, żyw będziesz!

Grobu cienie - śmierci cienie Rozproszy nam Przemienienie Boga Zbawcy Życia Dawcy!

3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień VIII

Z Boga jestem, do Boga wrócić jest moim przeznaczeniem. Oto streszczenie, oto istotne zadanie życia człowieczego! Spełnisz to zadanie, jeśli wiernym pozostaniesz Bogu w myśli, w słowach i czynach. Dobrej, lecz słabej naszej woli, użycz łaski wytrwania, Panie Jezu! Ku górze Tabor, górze Twojego Boskiego Przemienienia kierują się nasze serca. Pragniemy na niej zjednoczyć się z Tobą. Panie! Dobrze tam z Tobą być! 3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień IX

Od wieków wierni garną się tłumnie do Przemieniającego Cudownego Pana Jezusa, by w modlitwie uczestniczyć w tajemnicy Przemienienia.

Tak bracie, siostro - modlitwa pokorna, modlitwa pełna głębokiej wiary, niczym niezachwianej ufności, modlitwa uznająca najwyższą wolę Stwórcy -taka modlitwa sprawia, że promień wszechmocy Bożej pada na naszą bezradność, na troski, kłopoty i przeciwności życia, na żale i skargi. Po takiej modlitwie wstajemy pokrzepieni i pełni radosnej nadziei. Chciej tak się modlić, a z głębi wzruszonego serca wychwalać będziesz cud Przemienienia Pańskiego! 3 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.