Modlitwa za duszpasterzy

 O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić łowcami dusz,
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie  naszych parafialnych duszpasterzy,
uczyń ich  swoimi naśladowcami i sługami.
Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat spragniony światła prawdy
 i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata.
Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im.
Święci patronowie-  szczególnej opiece ich dzisiaj polecamy
Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i pracowali owocnie dla Jego większej chwały.
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy strzeż ich przed wszelkim złem.
                                                                            Amen.