MISJE ŚWIĘTE 2023

Cały miniony tydzień upłynął w naszej parafii pod znakiem Misji Świętych. Codzienne gromadziliśmy się na wspólnej modlitwie i słuchaniu Słowa, które kierował do nas Bóg, za pośrednictwem misjonarza O. Andrzeja Szczypty. Czas Misji był z pewnością czasem świętym! Każdy, kto chciał mógł zaczerpnąć z tego skarbca bożej miłości, ile tylko mógł.

Program tygodniowych rekolekcji skierowany był do każdego. Rozpoczęły się od odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, Modliliśmy się za chorych z naszej parafii i udzielony został  sakrament namaszczenia chorych . W naszych misyjnych rozważaniach pochyliliśmy się także nad darem sakramentu małżeństwa. Dla wielu  był to wyjątkowo wzruszający dzień. Podczas Eucharystii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz indywidualne błogosławieństwo każdego małżeństwa.

 Misjonarz nie zapomniał o dzieciach i młodzieży , która licznie uczestniczyła w nabożeństwach. Każdego nakarmił Słowem Bożym przez szereg dni.

Misje Święte nie miałyby sensu bez możliwości pojednania z Bogiem. Ojciec Andrzej zachęcał do dopełnienia czasu misji, sakramentem pokuty. Wielu parafian z tego daru skorzystało.

W kolejnym dniu  Misji naszą modlitwą objęliśmy wszystkich zmarłych parafian. Był to także czas zadumy nad własnym życiem i nieuchronnością śmierci, czemu sprzyjała   droga krzyżowa na nasz cmentarz parafialny. Krzyż, niesiony przez  wiernych był ogniwem scalającym nas wszystkich na tej symbolicznej drodze ku wieczności.

Podsumowując Misje Święte warto wspomnieć iż każdego dnia wierni ochoczo przychodzili na spotkania misyjne. Parafianie chętnie też uczestniczyli w wieczornym Apelu Maryjnym, który odbywał się po nabożeństwie wieczornym.

W niedzielę po nabożeństwie i procesji  zakończyliśmy misje pod naszym misyjnym krzyżem, gdzie wszyscy zgromadzeni z krzyżami przyjęli błogosławieństwo od O.Andrzeja.

Ksiądz proboszcz wyraził wielką wdzięczność za przeprowadzenie Misji Świętych O. Andrzejowi, a swoim drogim parafianom za uczestnictwo – „Swoją wdzięczność najpierw kieruję Panu Bogu za wszystko, Ojcu Andrzejowi za poprowadzenie tych Misji Świętych, a także Wam, kochani parafianie, za udział”. W imieniu parafian słowa podziękowania złożyli Państwo Domańscy.

Bogu niech będą dzięki za dar tych Misji Świętych.