Miesięczne rocznice

MAJ
1.05
1986 + Bronisław Stojek –Kolczyn
1990 + Antoni Lasek- Józefów
1997 + Maria Mazur- Józefów

2020 + Leszek Kłudka- Józefów
2.05
1994 + Stanisław Stola- Łopoczno
1987 + Zofia Oleszek- Józefów
3.05
1994 + Stanisław Iskra-Kolczyn
4.05
1994 + Michał Mróz- Kolczyn
2008 + Marianna Kondaj-Ryki
5.05
1988 + Łukasz Witkowski- Józefów
1994 + Julianna Sykucka -Józefów
1997 + Marianna Stola- Łopoczno
6.05
1982 + Natalia Fornalczyk – Józefów
1991 + Bronisława Cieślak – Józefów
7.05
1989 + Marianna Teresińska- Józefów
8.05
1990 + Waleria Zawół- Józefów

2020 + Leszek Maj- Józefów
9.05
2005 + Henryk Piątek – Kolczyn
10.05
1993 + Józefa Kwiatek – Józefów
2003 + Marianna Pastwa –Wólka Kolczyńska
2008 + Janusz Nowak – Józefów

11.05

2020 + Waldemar Tokarski- Józefów
12.05
1994+ Edward Roman – Józefów

2020 + Krystyna Olender(Banasińska)-Józefów
13.05
2009 + Marianna Gorczyca-Kolczyn
2009 + Stanisław Żórawski- Józefów
2013 + Władysława Tutak- Łopoczno
14.05
1994 + Ewa Chmielewska- Kolczyn
15.05
1998 + Henryk Gierczak- Józefów
2007 + Aleksander Wójcicki- Wólka Kolczyńska
2013 + Tomasz Janoszczyk- Wólka Kolczyńska
16.05
1999 + Genowefa Nowak – Poniatowa
2008 + Rozalia Rędzia- Józefów
17.05
1997 +Jan Przydatek- Łopoczno
2001 + Franciszek Teresiński – Józefów
2004 + Otylia Stolarska- Wólka Kolczyńska
2006 + Zofia Gazda- Wólka Kolczyńska
18.05
1998 + Tomasz Pawlukiewicz-Józefów
1998 +Grzegorz Bochra -Józefów
19.05
1987 + Andrzej Twarowski- Józefów
1993 + Józef Horab- Józefów
20.05
1981 + Stefania Okoniewska- Kaliszany
21.05
2010 + Adam Szymanek- DPS Popławice
22.05
1993 +Marianna Gajec-Józefów
1994 + Ewa Stalka-Józefów
23.05
2008 + Zofia Janoszczyk-Kolczyn
2013 + Stanisława Chmielewska – Kolczyn
24.05
2010 + Adam Szymanek – DPS Popkowice
25.05
1994 + Aleksander Tokarski- Józefów
26.05
1996 + Eugeniusz Lasek- Józefów
2012 + Janina Majerek – Józefów
2015 + Bernard Wylong- Józefów
27.05
1992 + Anna Kowalczyk- Wólka Kolczyńska
2010 + Grazyna Żaba – Józefów
28.05
1986 + Józefa Skwarek- Łopoczno
29.05
1986 + Tomasz Słotwiński- Józefów
2007 + Zofia Skibińska – Józefów
2014 + Stanisław Kołodziejczyk -Józefów
30.05
1985 + Adam Gorgól- Józefów
1999 + Stanisław Witek- Łopoczno
1999 + Jan Galek- Józefów
2009 + Zofia Kramek – Wólka Kolczyńska
31.05
1985 + Wojciech Szymczyk-Józefów
1999 + Stanisław Okoniewski- Łopoczno

Wieczne odpoczywanie,racz im dać Panie…