JUBILEUSZ 25-lecia ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

„Czym się Panu odwdzięczę za wszystko co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia PANA.”

Ps.116,12-13

Dojrzewanie w seminarium duchownym do kapłaństwa, by spełniać się na drodze, która została wybrana i odkryta, została uwieńczona 10 grudnia 1988 roku. Ksiądz Andrzej wraz z 58 kolegami, tego dnia przyjął z rąk biskupa Bolesława Pylaka święcenia kapłańskie. W czasie Mszy Świętej usłyszał słowa wypowiedziane przez Jezusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15,16). Te słowa Ewangelii czytane podczas liturgii kapłańskich święceń właściwie rozkładają akcenty i ustalają istotną kolejność życia, drogi, którą ma podążyć każdy kapłan.

Chciałoby się dodać: iść ewangelicznie, to znaczy iść z Jezusem, którego słowo jest zawsze pierwsze. Życie pokazuje niełatwość tej  prostej przecież zasady. Zwłaszcza wobec trudności, przeszkód i problemów. Tak było w sposobie zachowania uczniów, tak jest też w kapłańskiej drodze życia, tak było i w drodze księdza proboszcza Andrzeja. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w parafii pw.św.Józefa w Cycowie, następnie głosił Słowo Boże w Chełmie.Powierzając swą drogę Panu przez 14 lat ewangelizował najpierw w Polsce: Gdańsk,Katowice, Rzeszów,Przemyśl,a następnie w byłych krajach Związku Radzieckiego: Łotwa, Syberia, Ukraina, Rosja -Moskwa.Po tym okresie wrócił do pracy w archidiecezji lubelskiej, w parafii pw.Świętej Rodziny w Lublinie,a później objął proboszczowanie w parafii.Św. Jana Chrzciciela w Rakołupach. Kolejną stacją na drodze kapłańskiej w roku 2013 została nasza parafia „Bożego Ciała” w Józefowie nad Wisłą. 

Dnia 10 grudnia 2013 roku w rocznicę święceń kapłańskich w Katedrze Lubelskiej wraz z 35. księżmi dziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa. Eucharystii dziękczynnej przewodniczył Arcybiskup Stanisław Budzik wraz z biskupami: pb. M.Cisło, bp.A.Mizińskim, bp. R.Karpińskim, bp.J.Wróblem i biskupem diecezji zamojsko-lubaczewskiej bp M.Rojkiem.

W naszej parafii  ksiądz probosz Andrzej Walencik obchodził 25-lecie święceń kapłańskich, dnia 8 grudnia 2013 r. W czasie uroczystej Mszy Świętej,życzenia składali parafianie od tych najmłodszych do starszych i grupy modlitewne.

 

Księże Proboszczu !

25 lat temu odpowiedziałeś Bogu „tak” na Jego słowa „Pójdź za mną”.Wierny swemu powołaniu obchodzisz piękny jubileusz.Razem z Tobą, dziękujemy Panu za te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań, a wszystko to w służbie Bogu i ludziom.

Dzisiaj – na kolejne lata Twojej posługi pragniemy życzyć Ci :

Bożej miłości, Matczynej opieki,

ludzkiej dobroci, żelaznego zdrowia,

anielskiej cierpliwości, wytrzymałości Hioba.

                                                            SZCZĘŚĆ BOŻE !

Ksiądz Andrzej dziękując za pamięć i życzenia,wręczał obrazki na których zawarł słowa:

„Noszę was wszystkich w sercu, jako tych, którzy mają udział w mojej łasce”.

                                                                                                         Flp 1,7