Informacje parafialne

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: 9.15, 11.30, 17.00
Msze święte w święta kościelne: 9.15, 18.00(17.00 – czas zimowy)
Msze święte w dni powszednie:  18.00 (17.00 – czas zimowy)

Nabożeństwa okresowe: majowe, czerwcowe, październikowe po  Mszy św. o godz. 11.30

Godzinki NMP – niedziele przed Mszą św. o godz. 9.15
Gorzkie żale – niedziele po Mszy św.11.30
Droga krzyżowa – Wielki Post piątki: 16.30

Odpusty:
św.Antoniego- niedziela po 13 czerwca
Boże Ciało

Kancelaria parafialna czynna:

 

Dokumenty, które należy przynieść do kancelarii, aby załatwić:

SAKRAMENT CHRZTU

* akt urodzenia dziecka

* dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego

* imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi)

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

* zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu o zawarciu małżeństwa cywilnego

* dowód osobisty

* świadectwo chrztu do ślubu kościelnego

* indeks katechizacji szkół ponadpodstawowych (lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania)

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

* świadectwo chrztu, jeśli chrzest był poza parafią

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

*świadectwo chrztu ,jeśli chrzest był poza parafią