II Powiatowe Spotkanie z Poezją Jana Pawła II

 Dnia 27 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą odbyło się II Powiatowe Spotkanie z Poezją Jana Pawła II pod hasłem:
„ …Dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także Kościoła…”.

W konkursie wzięło udział 28 uczestników ze szkół:
– Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach,
– Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niezdowie,
– Zespołu Szkół nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lub.,
– Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lub.,
– Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach,
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą.

Celem tegorocznego konkursu było:
– integracja środowiska młodzieżowego wokół wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II,
– ukazanie roli rodziny w życiu każdego człowieka,
– ukazanie poetyckiego dorobku Papieża- Polaka,
– inspirowanie młodzieży do przeżywania głębi poetyckiego słowa,
– promowanie talentu dzieci i młodzieży,
– pobudzanie aktywności twórczej.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:
 I – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
 II – uczniowie klas I-III gimnazjum
   oraz w dwóch etapach:
 I – konkurs recytatorski,
 II- konkurs wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II.

   Komisja konkursu w składzie:
przewodnicząca: p. Małgorzata Zbytniewska
członkowie:    p. Magdalena Toś – Piasecka
             ksiądz kanonik Andrzej Walencik
przyznała następujące nagrody:

Szkoła Podstawowa
 I miejsce- Bielecka Katarzyna
    / Zespół Szkół nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lub./
 II miejsce- Śmiech Agnieszka
    / Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach/
 III miejsce- Naczas Małgorzata
    / Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach/

Gimnazjum
 I miejsce- Czaja Justyna ,Ryba Kacper
    / Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach/
 II miejsce- Czopek Natalia
    / Zespół szkół nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lub./
 III miejsce- Stępień Maria
    / Zespół Szkół nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lub./

    Wszyscy uczestnicy II Powiatowego Spotkania z Poezją Jana Pawła II otrzymali dyplomy, drobne upominki rzeczowe, zwycięzcy również nagrody książkowe, a przygotowujący ich do konkursu nauczyciele podziękowania.

    Organizatorami konkursu byli:
   katecheci: p. Joanna Błaszczykowska
              p. Szczepan Ambrożkiewicz
             ksiądz kanonik Andrzej Walencik
             n-lka j. polskiego: p. Małgorzata Zbytniewska

(M.Z.)