180. rocznica powstania pierwszej chrześcijańskiej szkoły elementarnej

Dnia 14 grudnia 2012 r. w kościele "Bożego Ciała" uroczystą Mszą Świętą rozpoczeliśmy obchody 180-tej rocznicy powstania pierwszej chrześcijanskiej szkoły elementarnej.