Drodzy Parafianie!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzę, aby bliskość Dzieciątka Jezus

zadziwiła nas i uczyniła nasze serca gotowymi na niespodzianki,

czyli na nieoczekiwaną przemianę życia!

W nocy świata pozwólmy,

aby po raz kolejny zadziwił nas i oświecił ów Boży czyn,

zupełnie nieoczekiwany: Bóg staje się Dzieciątkiem.

Dajmy się zadziwić, opromienić Gwieździe , która napełniła cały świat radością.

Odwieczne Słowo stało się małe, tak małe, że zmieściło się w żłobie.

Stało się dzieckiem, aby Słowo było dla nas uchwytne.

On już nie  jest daleko.

Nie jest już nieznany. Nie jest już nieosiągalny dla naszego serca.

Dla nas stał się Dzieckiem i usunął wszelką dwuznaczność.

Stał się naszym bliźnim, uzdrawiając w ten sposób także obraz człowieka.

Który często wydaje się nam tak mało pociągający.

Bóg stał się dla nas darem.

Ofiarował samego siebie. Ma dla nas czas.

                                                                    ( Benedykt XVI)

Niech Wasze serca napełnią się pociechą i pokrzepieniem płynącym z obecności Boga w naszej ludzkiej historii.

                                                Ks. Andrzej Walencik

************************************************************************

NASZ PATRON ŚW. ANTONI
                                 
W KAŻDĄ II NIEDZIELĘ MIESIĄCA O GODZ. 11.30 ODPRAWIANA JEST 
MSZA ŚW. ZA WSTAWIENNICTWEM  ŚW.ANTONIEGO.
NAJBLIŻSZA MSZA ŚW. 12 stycznia 2019 r.
Św. Antoni został przyjęty w poczet Świętych już rok po swojej śmierci. O szybkiej kanonizacji zadecydowały liczne cuda i łaski, jakie wierni otrzymali za wstawiennictwem św. Antoniego. Św. Antoni posiadał dar uzdrawiania, bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach. I dzisiaj zdarzają się cuda – trzeba tylko wierzyć i prosić o wstawiennictwo świętego Antoniego – jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą – to Bóg uczyni znak. Na ołtarzu  wyłożone są karty i skarbona na składanie naszych intencji oraz widokówki z modlitwą do św. Antoniego, które możemy wziąć za dobrowolną opłatą wrzuconą do skarbony. Kartkę z prośbami można wypisać i w domu, ale koniecznie czytelnie, w miarę możliwości drukowanymi literami.

MODLITWA:
Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie, święty Antoni, prosząc gorąco, byś wejrzał na nas, wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które ci z całą ufnością przedstawiamy i zapisz je głęboko w twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co przez wstawiennictwo twoje u Boga, błagamy.
Pozwól nam należeć do liczby tych, których ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy mogli we wszystkich potrzebach naszych znajdować w tobie ucieczkę. Bądź pomocą naszą i pociechą, i nie ustawaj nigdy w hojności swojej opieki nad nami. A wśród przeróżnych łask i dobrodziejstw wyproś nam u tronu Bożego i tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy się mogli dostać do nieba i tam, razem z Tobą, wysławiać na wieki miłosierdzie Boże. Amen.