ŚWIĘTY JÓZEF

 Miesiąc marzec jest  poświęcony czci św. Józefa, opiekuna Jezusa, Oblubieńca Bogarodzicy i Patrona Kościoła Powszechnego i opiekuna Rodzin, a także naszego kościoła i naszego miasta. W swoich modlitwach wypraszajmy potrzebne łaski dla naszej parafii i naszych rodzin odmawiając litanię do św. Józefa. 

JÓZEF to imię hebrajskie. Etymologicznie znaczy: „niech pomnoży”, domyślnie – „Bóg dobra” lub – „niech przyda Pan” (drugiego syna). Bibliotheca Sanctorum wymienia ponad dwudziestu pięciu świętych tego imienia. W całym Kościele jednak i wśród wiernych największej czci doznaje św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Marii Panny. Pod takim tez wezwaniem św. Józef jest patronem naszej wspólnoty parafialnej. Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Marii Panny pochodził z królewskiego rodu Dawida. Zaręczony z Maryją stanął wkrótce przed tajemnicą cudownego poczęcia Jezusa – Zbawiciela świata. Pierwszą jego reakcją po zetknięciu się z tą tajemnicą była chęć dyskretnego usunięcia się. Wprowadzony jednak przez anioła w tę tajemnicę, wziął brzemienną Maryję do siebie i podjął się roli domniemanego ojca i żywiciela św. Rodziny, uczestnika tajemnicy wcielenia. Ostatni raz na kartach Ewangelii spotykamy go, gdy wraz z Maryją i dwunastoletnim Jezusem udaje się z pielgrzymką do Jerozolimy i wraca do domu. Wolno sądzić, iż niedługo potem, przypuszczalnie jeszcze przed rozpoczęciem publicznej działalności przez Jezusa, zakończył życie. Kult św. Józefa wcześnie rozpoczął się na schodzie. Na Zachodzie w sposób wyraźny zaznacza się dopiero w IX wieku. W liturgii łacińskiej czci się go dopiero w wieku XV. Od roku 1621 dzień 19 marca jest świętem, w którym Kościół rzymsko-katolicki w sposób uroczysty czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius IX w 1870 r. ogłasza św. Józefa patronem całego Kościoła. Z kolei papież Pius XII w 1955 r. ogłasza dzień 1 maja jego świętem i ustanawia go patronem robotników. Jest on dla nas wszystkich wzorem doskonałego chrześcijanina i patronem dobrej śmierci. Swoją opieką obejmuje rodzinę chrześcijańską, chrześcijańską szkołę i wszystkich potrzebujących. W naszej parafii, tak jak w całym Kościele, dniem w którym szczególnie czcimy św. Józefa jest 19 marca.

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, — 
Duchu Święty, Boże, — 
Święta Trójco, jedyny Boże, — 
Święta Maryjo, — módl się za nami. 
Święty Józefie, — 
Przesławny Potomku Dawida, — 
Światło Patriarchów, — 
Oblubieńcze Bogarodzicy, — 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, — 
Żywicielu Syna Bożego, — 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, — 
Głowo Najświętszej Rodziny, — 
Józefie najsprawiedliwszy, — 
Józefie najczystszy, — 
Józefie najroztropniejszy, — 
Józefie najmężniejszy, — 
Józefie najposłuszniejszy, — 
Józefie najwierniejszy, — 
Zwierciadło cierpliwości, — 
Miłośniku ubóstwa, — 
Wzorze pracujących, — 
Ozdobo życia rodzinnego, — 
Opiekunie dziewic, — 
Podporo rodzin, — 
Pociecho nieszczęśliwych, — Nadziejo chorych, — 
Patronie umierających, — 
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Więcej: Patrz w zakładce modlitwy

 


Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, którym stan kościoła leży na sercu i swoimi działaniami wspierają Parafię. Pragnę bardzo gorąco podziękować Wszystkim Darczyńcom za dokonane wpłaty.Liczę nadal na Państwa pomoc i wsparcie.
Bóg zapłać!
Proboszcz parafii ks. Andrzej Walencik

 

Parafia „Bożego Ciała”
ul. Powstańców 10
24-340 Józefów nad Wisłą
BS 24 8729 0000 0000 1283 2000 0010
                                                             

NASZ PATRON ŚW. ANTONI
                                 
W KAŻDĄ II NIEDZIELĘ MIESIĄCA O GODZ. 11.30 ODPRAWIANA JEST 
MSZA ŚW. ZA WSTAWIENNICTWEM  ŚW.ANTONIEGO.
NAJBLIŻSZA MSZA ŚW. 14 kwietnia 2019 r.
Św. Antoni został przyjęty w poczet Świętych już rok po swojej śmierci. O szybkiej kanonizacji zadecydowały liczne cuda i łaski, jakie wierni otrzymali za wstawiennictwem św. Antoniego. Św. Antoni posiadał dar uzdrawiania, bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach. I dzisiaj zdarzają się cuda – trzeba tylko wierzyć i prosić o wstawiennictwo świętego Antoniego – jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą – to Bóg uczyni znak. Na ołtarzu  wyłożone są karty i skarbona na składanie naszych intencji oraz widokówki z modlitwą do św. Antoniego, które możemy wziąć za dobrowolną opłatą wrzuconą do skarbony. Kartkę z prośbami można wypisać i w domu, ale koniecznie czytelnie, w miarę możliwości drukowanymi literami.

MODLITWA:
Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie, święty Antoni, prosząc gorąco, byś wejrzał na nas, wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które ci z całą ufnością przedstawiamy i zapisz je głęboko w twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co przez wstawiennictwo twoje u Boga, błagamy.
Pozwól nam należeć do liczby tych, których ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, abyśmy mogli we wszystkich potrzebach naszych znajdować w tobie ucieczkę. Bądź pomocą naszą i pociechą, i nie ustawaj nigdy w hojności swojej opieki nad nami. A wśród przeróżnych łask i dobrodziejstw wyproś nam u tronu Bożego i tę ostateczną łaskę wytrwania, byśmy się mogli dostać do nieba i tam, razem z Tobą, wysławiać na wieki miłosierdzie Boże. Amen.


UWAGA! WAŻNA INFORMACJA! 
 
W ZWIĄZKU Z WYPEŁNIENIEM WSZYSTKICH WARUNKÓW PROJEKTU UNIJNEGO, W KTÓRYM UCZESTNICZYŁA NASZA PARAFIA, A JEDNYM Z NICH JEST ODWIEDZANIE STRONY INTERNETOWEJ „KAZIMIERZ DOLNY ORAZ WYBRANE ZABYTKI POWISLA LUBELSKIEGO” PROSZĘ O ODWIEDZANIE

PORTALU INTERNETOWEGO:
  www.zabytki-powisla.pl 
/kliknij w podany adres/  

Wejdź i obejrzyj piękne, zabytkowe kościoły biorące udział w projekcie unijnym „Kazimierz Dolny  oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego- renowacja i ochrona dziedzictwa. Odbądź wirtualny spacer i poznaj  tajemnicze historie  związane z wybranymi  obiektami sakralnymi.  
Wśród nich znajduje się nasza świątynia pw. „Bożego Ciała” w Józefowie nad Wisłą.