UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


 

 Ostatnia niedziela roku kościelnego. Zamyka go Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która pokazuje nam cel naszego życia - Królestwo Niebieskie. Królestwo, które już teraz musi być dla chrześcijan rzeczywistością dnia codziennego.

Chrystus Król Wszechświata jest alfą i omegą, czyli początkiem i końcem wszechrzeczy. To z niego wypływają wszelkie łaski nowego i świętego przymierza, w centrum którego oprócz Boga znajduje się ciągle grzeszący i upadający człowiek. W tym szczególnym dniu wszystkie świątynie na kuli ziemskiej wypełnią się radosnym śpiewem: Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus Zbawcą nam. Ale czy ktoś pomyślał kiedyś, że ten dzień ma głęboki symboliczny i teologiczny wymiar. Zmartwychwstajemy z naszym Stwórcą i rozpoczynamy mistyczną wędrówkę w głębię naszej duszy. Mistrz wstępuje w niebo, zsyła Ducha Pocieszyciela, następnie pozwala nam czcić swoje najświętsze ciało i krew w uroczystość Bożego Ciała, potem zabiera swoją ziemska rodzicielkę Maryję Pannę do nieba z ciałem i duszą. Jego misja powoli dobiega końca, coraz bardziej tchnie boskością i wizją końca czasów. Po uroczystości Wszystkich Świętych, czas boski i ziemski dopełnia się znów w uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.W tym Boskim procesie przenikają się wzajemnie: intelekt i intuicja, postrzeganie rozumowe i doświadczenie intuicyjne. Pierwszy okres roku liturgicznego od adwentu do Wielkanocy pojmujemy bardziej rozumowo. Wszystko jest namacalne i takie bliskie naszemu życiu. Z kolei wydarzenia Wielkiej Nocy tchną głębokim mistycyzmem i niemożnością zastosowania praw logiki. Od tego wielkiego i przełomowego Dzieła Zbawienia zaczynamy kroczyć drogą intuicji, drogą doświadczania już sercem a nie rozumem.

 W niedzielę Chrystusa Króla postawmy sobie odważne, ale też bardzo potrzebne pytanie. Gdyby Jezus żył w naszych czasach, czy także przez nas nie byłby wydany na poniżenie i śmierć?

"Jam jest Alfa i Omega - początek i koniec, do mnie należy czas i panowanie, a królestwu mojemu nie będzie końca."

 Niech te słowa  Jezusa Chrystusa będą zachętą do podjęcia nowym wyzwań i postanowień  na naszej drodze rozwoju duchowego. 

 

*********************************************


DRODZY PARAFIANIE,

      SZANOWNI PAŃSTWO!

       

 

Nasza Parafia zamierza w roku bieżącym realizować kolejny etap remontu zabytkowego  muru. Posiadamy dokumentację techniczną, kosztorys ,wszelkie  uzgodnienia  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wykonana została renowacja części muru i bramy wejściowej, ale przed nami jeszcze dużo pracy. Remontu wymaga nie tylko mur, ale także portal wejściowy do kościoła, organy.Pięknym elementem podkreślającym jeden z najważniejszych sakramentów naszej wiary byłaby chrzcielnica.

      Zdajemy sobie w pełni sprawę z faktu, jak wielki jest wkład Mieszkańców naszej parafii i ludzi dobrego serca  w przeprowadzone już prace – tylko dzięki życzliwości i ofiarności Szanownych Państwa  udało się tego dokonać. Z całego serca dziękujemy za tę pomoc i modlimy się w intencji Ofiarodawców.Starać się będziemy o fundusze unijne lub krajowe, gdy tylko pojawi się taka szansa.

     Jeszcze raz gorąco prosimy o zrozumienie i wsparcie. Będzie to przecież dzieło, które posłuży przyszłym pokoleniom – mieszkańcom tej parafii, tej gminy. Niech stanie się również udziałem Waszym. Wszelkie datki można przekazać na nasze konto:

BS Józefów nad Wisłą 24 8729 0000 0000 1283 2000 0010

lub do radnych parafialnych czy bezpośrednio do proboszcza.

     Z góry dziękujemy za każdą okazaną pomoc, prosząc Pana Boga, aby wynagrodził uczynione nam dobro! Szczęść Boże!

                                              W imieniu wspólnoty parafialnej:

                                                               Proboszcz ks. Andrzej Walencik


****************************************                   UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!


W ZWIĄZKU Z WYPEŁNIENIEM WSZYSTKICH WARUNKÓW PROJEKTU UNIJNEGO, W KTÓRYM UCZESTNICZYŁA NASZA PARAFIA, A JEDNYM Z NICH JEST ODWIEDZANIE STRONY INTERNETOWEJ "KAZIMIERZ DOLNY ORAZ WYBRANE ZABYTKI POWISLA LUBELSKIEGO" PROSZĘ O ODWIEDZANIE PORTALU INTERNETOWEGO:


  www.zabytki-powisla.pl

/kliknij w podany adres/


Wejdź i obejrzyj piękne, zabytkowe kościoły biorące udział w projekcie unijnym „Kazimierz Dolny  oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego- renowacja i ochrona dziedzictwa.

Odbądź wirtualny spacer i poznaj  tajemnicze historie  związane z wybranymi  obiektami sakralnymi.

Wśród nich znajduje się nasza świątynia pw. „Bożego Ciała”

w Józefowie nad Wisłą.


                             

O nas
  • PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM BOŻEGO CIAŁA W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ

    24-340 Józefów nad WIsłą, ul.Powstańców 10, tel.: (081) 828 50 22


    nr konta bankowego : Bank Spółdzielczy 24 8729 0000 0000 1283 2000 0010

Kontakt